ARKTURIÁNI 

Přehlednější a aktuálnější zpracování z nových stránek, které jsou na FB, instagramu, messengeru a dalších aplikacích záměrně blokovány -> https://meditace.net/arkturiani/


Arkturiáni oplývají velkou zásobou energie

Ti, jejichž planetárním původem je Arcturus, mají silnou osobnost, hlubokou vnitřní sílu a vědění. Na povrchu se jeví silní, schopní a výkonní. Od dětství mají pocit, že mají důležitý životní účel, ačkoliv obvykle nevědí jaký. Pátrání po tomto účelu je často přivede až ke zkoumání duchovna. Pokud svůj účel nenaleznou, může to u nich vést k pocitu nespokojenosti nebo smutku, aniž by tušili, jaká je příčina těchto pocitů.

Arkturiáni jsou velmi kreativní. Mnoho Arkturiánů se stává spisovateli, umělci, designéry nebo své schopnosti využívají k jiné tvůrčí činnost. Arkturiané jsou často dobří veřejní řečníci, mají smysl pro načasování a humor a jsou králi večírků. Rádi rozesmívají druhé. Milují cestování.

Snadno se začnou nudit a hledají nové zážitky, aby se nudě vyhnuli. Pokud se však nudí, mohou vytvářet dramata - jen aby rozvířili hladinu či vnesli trochu vzrušení. Může se to projevovat zveličováním a protahováním problémů nebo dramatizováním situací za účelem získání pozornosti.

Někdy se může zdát těžké k nim proniknout. Nemají mnoho blízkých a intimních osobních přátel, zato mají dostatek těch neformálních. Pokud vás Arkturián přijme za svého osobního přítele a sdílí s vámi své nitro, vězte, že jste před tím prošli pečlivým posouzením.

Arkturiáni přitahují lidi: jejich energií a magnetismem jsou přitahování i naprosto neznámí lidé. Jsou to dobří rádci a díky své auře budí u druhých dojem, že jsou silní a celiství. Ostatním pak může přijít překvapivé, že mají problémy a city stejně jako kdokoliv jiný. Nezřídka mají široký okruh známých, kteří jsou závislí na jejich radách a vedení. Ačkoliv jsou ochotní naslouchat a udělovat rady, mohou být Arkturiáni netrpěliví k těm, kteří nezkoušejí dosáhnout svých cílů nebo pro to nevyvíjejí dostatečné úsilí. Pokud někdo hledá radu a nevyužije tu, kterou dostal, může o svého arkturiánského mentora přijít.

Arkturiáni mají mnoho energie jak psychické, tak fyzické. Mohou skákat z jednoho tématu nebo místa na jiné. Obvykle neradi sedí tiše a v klidu a potřebují cítit, že na něčem pracují. Bývají zapálení a optimističtí. Pokud je jejich energie soustředěná a dobře využitá, zvládnou takřka cokoliv. Pokud je však roztříštěná a nesoustředěná, mnoho projektů, které začnou, nedokončí.

V milostných vztazích potřebují Arkturiáni osobní svobodu. V omezujících vztazích se cítí uvězněni. Potřebují být občas sami či s přáteli a to bez pocitů viny nebo nutnosti vysvětlovat. Podle jejich pojetí by tato svoboda měla platit pro všechny zúčastněné - podmínky, které chtějí pro sebe, chtějí i pro ostatní.

Arcturiáni neradi vyjadřují své nejhlubší emoce a v situacích, které se jich dotýkají, se snaží odvádět pozornost. Z emocí umí nejsnáze vyjádřit hněv a humor. Aby se vyhnuli otevřenému probírání svých emocí, mohou vytvářet hádky, vykládat příběhy (Arcturiáni jsou skvělí vypravěči!), snažit se navodit smích nebo mít náhlou potřebu něco podniknout.

z knihy Jo Amidonové "Where Are You Really From?" (Odkud skutečně pocházíte?)
zdroj: www.in5d.com + https://www.energiezivota.com/skryte-moudrosti/arkturiani-oplyvaji-velkou-zasobou-energie/?fbclid=IwAR1babsfTOS__bd8zJ2x6-tqlSrJNQcF-Cc6kv5cw0CwdfyrlRwMJRfKVJA 


Zpráva pro obyvatele Země od Sanata Kumary

Všechny civilizace se musejí přizpůsobit měnícím se podmínkám své reality, chtějí-li přežít.
Pro nás Arkturiány je dilema mezi "misí" a "srdcem", těmito nejhlubšími pocity, momentálně nejobtížnější situací naší současné civilizace. Přestože to nevypadá, že by ohrožovala naše přežití, tvrdím, že to tak je, a to jsem také oznámil Velké arkturiánské radě.
Jak se tohle v naší civilizaci bude vyvíjet dále se teprve uvidí. Já ale určitě souhlasím s mojí milovanou přítelkyní Magdalénou, jež důvěřuje tomu, že toto řešení bude inteligentní a nanejvýše kreativní. Od mých spoluarkturiánů nečekám ničeho jiného.

Ke kolektivu
I vaše civilizace čelí v mnoha ohledech stejně obtížné volbě, ale rád bych věnoval pozornost dilematu, jemuž čelí vaše globální civilizace a jež přímo ohrožuje vaše přežití.
Souvisí to s rozpadem vašeho ekosystému. Nebezpečně klesající hladina kyslíku, ničení deštných pralesů, znečišťování oceánů a vzduchu - ať se děje cokoliv na politické a sociální úrovni, odsuzujete tím své další generace k bezútěšné budoucnosti. Nacházíte se v nejkritičtější fázi své planetární evoluce. Roztříštili jste své kultury a společnosti, vytvořili jste mezi nimi obrovské rozdíly, které jsou prokletím pro ně i ostatní. Stará světová moc, založená na využívání fosilních paliv, a války udržované stínovými bankéři a náboženskými vůdci nadále otravují nejen emoční prostředí vaší planety, ale doslova i fyzický svět.

Když tuto situaci na vaší planetě vidím, je to pro mě trochu smutné. Hlavně mě to rozčiluje, a můj hněv vychází z pozorování, že jste byli vašimi náboženstvími - obzvláště těmi, jež vám kážou o nadvládě člověka nad přírodou - uvedeni v omyl a manipulováni. Pozoruji vaši planetu již miliony a miliony let, a mohu říci, že nijakou nadvládu nad přírodou nemáte; příroda vás zničí, pokud si k měnící se skutečnosti nevytvoříte vědomý vztah.
Vaše současná civilizace - myslím tím vaši globální civilizaci - je jako prošívaná deka s mnoha barvami, jež vzájemně neladí. Tím, že vám chybí pohled z úhlu intergalaktické historie, nechápete, že existence vaší společnosti je přechodná. Nejenže se jako jedinci na fyzické úrovni biologicky rozkládáte - tím myslím smrt - též vaše civilizace podléhá zániku a vyhlazení silami přírody.

Jak jsem již zmínil, pozoruji vaši planetu dlouhou dobu a viděl jsem na ní velkolepé kultury, jež síly přírody zničily - dříve nežli se zničily samy vlastníma rukama. Jako kolektiv na globální úrovni budíte dojem paralyzované společnosti, neschopné se vypořádat se skutečností, že váš ekosystém kolabuje; a docela upřímně a otevřeně - toto vše je způsobeno mylnou biblickou představou. Je to jako byste věřili tomu, že máte jakési "božské právo" ničit svoji přírodu podle vlastní libosti. Uvědomuji si, že mluvím jak k jedinci, jenž čte nebo poslouchá toto poselství, tak i ke kolektivu. V tuhle chvíli to však není adresováno tobě, coby jedinci, ale učiním tak za chvíli. V tomhle okamžiku mluvím o celé vaší kolektivní historii a vašich klamných představách, že jste z nevysvětlitelných důvodů neporazitelní a stojíte nad přírodou. Teď to možná vypadá jako velký skok od ekologické katastrofy, které čelíte, k vašemu srdci, avšak obě tato témata jsou navzájem propletená. Právě svým srdcem můžete cítit emoce a spojení s veškerým životem.

Dovolte, abych nyní trochu odbočil a objasnil vám, o čem mluvím. Uvědomuji si, že vaše emoce pocházejí z primitivní struktury ve vašem mozku, nikoliv z vašeho srdce. Ale! Srdce je do toho zapojeno - a nyní zde hovořím k vašemu fyzickému srdci a vašemu jemnohmotnému srdci, jež znáte jako srdeční čakru. Právě skrze srdce - srdeční čakru - a do určitého stupně i fyzickým srdcem - jste propojeni s veškerým životem. Říká se tomu empatická inteligence; a ti, jimž chybí, jsou nevyvinutí a nebezpeční pro vaše přežití.

Pozoruji-li zrychlující se vývoj vašich planetárních technologií, vážně si dělám obavy o váš budoucí blahobyt a duševní pohodu - ne kvůli využití technologie. My Arkturiáni používáme technologii neustále. Mé obavy pramení z toho, jak ji využíváte, a ze skrytých agend a záměrů na pozadí vaší technologie. Technologie. Obzvláště pak telekomunikace a počítačové technologie, jsou stále více využívány k ovládání mysli. A čím více se orientujeme na mysl bez propojení se srdcem, tím hlouběji se přesouváte do nebezpečné oblasti. Viděl jsem to v Atlantidě; a doufám, že toto období nezopakujete. Vaše technologie jsou jiné, ale dosti podobné - a stačí na to, aby si někdo, komu byl svěřen úkol ochraňovat tento sektor Galaxie, mohl dělat starosti.
Pokud vaše hlavní světová náboženství, obzvláště ta židovského, křesťanského a islámského původu, nejsou schopna se vyvíjet a povznést či vytvořit novou vizi pro lidstvo, tak musejí aspoň přestat dominovat planetě a začít rozvíjet svoji roli jako její správcové. Je to test inteligence.

K jedicni
Nyní hovořím k jedinci, jenž tohle čte nebo si nechává číst. Uvědomuji si, že se můžeš cítit bezmocný tváří v tvář masivním silám jak přírody, tak lidské nevědomosti.
Proto ti chci jasně a důrazně říci, že tě neodsuzuji. Radím ti jen podívat se hlouběji do svého srdce. Najdi v něm místo, kde pocítíš spojení s jiným druhem života. Možná pocítíš toto spojenectví raději s rostlinami, neboť nedokážeš strpět lidi, což je v pořádku, Rostlinná říše je bohatá na inteligenci, jež tě může instruovat. Existuje mnohem déle než člověk; a ještě bych dodal, že v otázkách přežití je mnohem inteligentnější.

Hádanka, před níž coby jedinec stojíš, je ta, že žiješ jednak ve své vlastní realitě, jednak v kulturních a historických skutečnostech tvojí civilizace. V tomto bodě dosáhla lidská evoluce jistého crescenda, kdy se energie mysli stále oddělují od energie srdce. A ačkoliv jsem to již říkal, opakuji: Místem empatické inteligence je tvoje srdce.

Každá bytost s empatickou inteligencí ví, že je děsně hloupé znečišťovat ekosystém, v němž se snažíte žít. Je to jako dělící čára v písku. Je to první charakterictický znak empatické inteligence a každý, kdo to nepozná, je, řečeno evolučně, idiotem. Vyšší forma empatické inteligence nechává žít i další formy života, respektuje a přijímá je jako spolucestující na cestách velkého tajemství.
Jako jedinec ovlivňuješ kolektiv svými myšlenkami, pocity a činy. Nepochybuj o tom. Každý člověk vaší planety ovlivňuje kolektivní vnímání skutečnosti i možnosti vašeho kolektivního osudu. Jsou to procesy na mikrokvantové úrovni, a přestože politické a náboženské figurky mohou hýbat světem příměji a zdánlivě mocněji nežli jakýkoliv jedinec nebo skupina jedinců, mění se tato skutečnost stále více v iluzi. Říkám to z toho důvodu, že vaše technologie propůjčují jedinci moc zcela novými způsoby, o nichž ti, kdo tyto technologie kdysi vytvořili, ani nesnili.
A proto rada vašeho dlouholetého přítele zní: Podívejte se hlouběji do svého srdce a vytvořte si vztah s něčím přírodním, třeba rostlinou, lesem či zvířetem. Pociť toto spojení ve svém srdci.
Rostliny a zvířata vám pomohou rozvinout empatickou inteligenci. Jak to provedete, závisí od každého zvlášť. Nemohu vám poskytnout univerzální vzor, který platí pro všechny. Dám vám však jednoduchý návrh, jenž myslím bude fungovat u většiny z vás.

Navrhuji, aby sis tohle vyzkoušel o samotě. Vy lidé máte tendenci se v přítomnosti jiných skrývat za nějaký závoj nebo ochranný štít. Předstíráte, že jste někým, kým ve skutečnosti nejste, abyste zapadli do toho, co si myslíte, že je skutečné, ale ve spoustě případů není vůbec reálné. Proto je vhodnější pracovat s tímto způsobem se svým srdcem o samotě.
Pokud máš to štěstí a bydlíš blízko lesa nebo v přirozeném prostředí, tak toho využij. Jestli máš domácího mazlíčka, zvíře, skutečné biologické zvíře, ne biotickou zvířecí hračku, ale žijící, dýchající zvíře, můžeš pracovat s ním. Nemáš-li přístup ani k přírodě, ani ke zvířeti, pořiď si rostlinu. Pak si sedni někde v přírodě nebo doma se svým zvířetem či se svojí rostlinou a přesuň vědomou pozornost do svého srdce. Tvoje pozornost se (možná) bude potulovat, bloumat tvou myslí, ale ty ji vždy znovu přiveď zpět do srdce.

Pro některé z vás to může trvat déle, ale když to jednou vyjde, pak v sobě zakusíš vlnu citů k přírodě, ke zvířeti nebo rostlině, ba konečně pocítíš spojení a poznáš, že existuješ, že jsi spolu s ostatními formami života. Tohle uvědomění je počátkem empatické inteligence.

Vaše civilizace (jako kolektiv) možná míří k sebezničení a odpojení od svého kolektivního srdce, ty však nemusíš být toho součástí. Rozvíjíš-li uprostřed této, z historického pohledu, šílené doby, ve které nyní na Zemi žiješ, svoji empatickou inteligenci, určitým záhadným způsobem ovlivníš i kolektiv na mikrokvantové úrovni. To však není nějaké blaho-hřejivé snění. Je to fyzika. I ta nejnepatrnější změna v atomu může ovlivnit celou molekulu, a ta zase celé struktury.
A tak jsem v nanejvýše zajímavé a dojímavé situaci. Jsem poctěn, že k vám mám skrze váš jazyk přímý kontakt a mohu s vámi takto komunikovat. Jak jsem již řekl, ochraňuji váš sektor již miliony let. Jako velitel hvězdné lodi mým hlavním cílem mise - a když jsem se setkal s Esurou, mé srdce se otevřelo, ale já nevěděl, co s tím dělat, neboť jsem se soustředil na misi. A tak jsem se rozhodl pro své poslání, což je to, co velitelé hvězdných lodí dělají.

Jakmile jsem hovořil k Arkturiánům na Velké radě a vyslovil dilema, jakmile se otevřel prostor pro diskusi, spousta jiných vyjádřila totéž. Z evolučního hlediska to pociťuji za obzvláště pokořující a výmluvné, že má znamenitá arkturiánská civilizace sdílí stejně slabé stránky jako vy - rozvíjející se, intergalakticky zasetý druh.

Naše technologie převyšují ty vaše. Z našeho pohledu jste stále ještě v době kamenné, a přece musíme my arkturiáni stejně jako vy lidé najít řešení pro dilema mezi myslí a srdcem. Jaká ironie!
Je na nás arkturiánech, abychom našli své vlastní řešení této svízelné situace. V konečném důsledku na tom bude záviset naše přežití, ačkoliv tato hrozba není bezprostřední.
Vy na druhou stranu jako kolektiv čelíte bezprostřední hrozbě vašemu kolektivnímu zániku či přežití jako životaschopného druhu.

"Musíte" sami najít řešení této svízelné situace. "Musíte" objevit způsob, jak spojit svoji mysl a své srdce. Těm z vás, když našli odvahu nebo se právě rozhodli odvahu najít a žít s empatickou inteligencí, patří můj respekt: Buďte pozdraveni! V meditativním stavu bych se před vámi sklonil, ale jakmile diktuji tato slova, nejsem v meditativním stavu. Mluvím k vám jako velitel vesmírné lodi, jenž byl pověřen ochranou vaší Galaxie dávno předtím, než se započala vaše zdokumentovaná historie.


Bylo mi ctí sloužit vám i arkturiánské Velké radě. Nemyslím si, že je to náhoda, že dva druhy a dvě kultury čelí stejnému rozporu mezi myslí a srdcem. Utěšuji se vědomím, že my Arkturiáni vyhledáváme výzvy - a čím obtížnější výzva, tím rozhodněji usilujeme o řešení.
Věřím, že z této miasmy (=znečištění, nákaza,) vaší civilizace se bude probouzet stále víc a více jedinců, že odvážně a statečně najdete nové způsoby, jak nakládat s přírodou a s intergalaktickým společenstvím.

Než my Arkturiáni začneme boj nebo se pustíme do obzvláště obtížné akce, sdělíme si jeden druhému jistou větu - samozřejmě formou telepatického hologramu. Přeložena do lidského jazyka by zněla asi takhle: "Ať jsou ti otevřeny všechny možnosti." Toto očekávání vytvoří pravděpodobnost řešení. A tak vám říkám: "Ať jsou vám všechny možnosti otevřeny. Lidstvo je původcem své budoucnosti."

Sanat Kumara
*Poznámka: obraz je pro představu, jak Arkturiáni vypadají..
Sdělení je z knihy Arkturiáni!

Vzpamatuj se! (12.8.2019)

Vzpamatuj se! Vše je tak rychlé a zmatené, těžko uchopitelné, ale rozhodně ne nepřijatelné. Vše je vždy tak, jak má být. Píšu ti to jako rádce, možná si mě vybavíš jako život, ale já jsem tvůj přítel. Nic z kolektivního vědomí, žádná vyšší síla, jak vy lidé rádi říkáte. Rádi se honíte za nadpřirozenem a různým božstvem, až vám uniká, že věci co se tu dějí, jsou naprosto přirozené. Ukazují se především připraveným a to postupně tak, aby lidé vstřebali, že tu nejsou sami.

Vnímáte Arkturiány, Liřany, Plejáďany a spoustu dalších, věřte ovšem, že je to jen hrstka, nebo lépe zrnko písku v naložené Tatře (pokus o přirovnání pro vaše vnímání) ... Ví o vás tolik bytostí, tolik civilizací! Víš, ono není těžké vás od určité úrovně vnímat, neboť děláte celkem rušné divadlo a zcela přirozeně to mnohé zajímá. Ovšem v tom velkém různorodém pojetí jsou i různorodé záměry. Chce to méně přemýšlet o tom, jak přesně se mnohé věci dějí a více prostě jen zaměřit pozornost na to, co opravdu je. Nepitvat se v tom, neboť ta souhra všech proměnných a náhodných je opravdu galaktického a vesmírného charakteru, jež ani samotné rozvinuté civilizace nedokáží kontrolovat, odhadovat, neboť se rasy a jejich záměry zapojují různě a tím se vše neustále mění.

Důležité je ovšem vědět, že ten nejdůležitější podíl máte vy sami. Ne náhodou ti dnes hučí v hlavě, ne náhodou tě to nutí psát. Apeluji na tebe dnes jako tvůj vesmírný bratr a jsem potěšen, že jsi stále vnímavější. Neřeš, co si o tom lidé pomyslí a i to je aspekt, proč jsi osloven. Ty už si s tím hlavu neděláš. Je absurdně vtipné, jak se lidé honí za nadpřirozeným. Budou analyzovat, jestli si to nevymýšlíš. Sdílím tvůj smysl pro humor a dopřeji jim pár dalších vytržených řádků, ať pomyslí, jaký to má smysl? Ztrácíte se mezi lži, výmysly a fakty a pravdou. Logikou ji ale neobjevíte, protože kolikrát pravda vypadá ještě šíleněji, než lež a tak je pro lidi lehčí žít v té lži a být neustále klamán vaším systémem a také sebou navzájem. Dotáhli jste to zde do takové dokonalosti, že jedinec oklamává s dokonalostí i sám sebe a ještě si přitom nalhává, že žije v pravdě. Za svou pravdu tvoří mnozí peklo na Zemi. Se zármutkem sleduji tohle dění, ale jsou tu i lidé jako ty!

Schválně říkám lidé, mnozí si ale dobře uvědomují, odkud pocházejí a tebe nevyjímaje. V první řadě jste nyní ovšem lidé, jste v lidských tělech a neplníte vesmírné mise, ale ty pozemské, jež se s těmi vesmírnými prolínají. Nezjednodušuji vaši misi, nezlehčuji vaši obětavost, jen dodávám, abyste využívali své vědomosti v praxi zde na Zemi. Povídáním si, přelétáváním si a unášením se do vesmíru zde nic nevyřešíte. Mnozí už víte až příliš a nakonec vás to odvádí, neboť stále na něco čekáte. Je však třeba dát věci do pohybu a spálit všechny ty pochyby. Co můžete ztratit? Život, duši? Víte již dobře, že to není možné, ztrácíte tedy sami sebe, cestu, smysl a váš pozemský čas, jež je jen další konstrukt tohoto materiálna, jež jste si vybrali ochutnat. Sirius, Arkturus, Lira ... co na tom záleží! Nehoňte se za minulostí, čerpejte z toho, co chodí přirozeně, neboť nic víc již třeba není.

Logika chce vědět, rozvíjí hru kdo co je a co zažil, ale tyto aspekty jsou již pro vás jako jednotlivce, jež to z nějakých specifických důvodů potřebují. Mnozí by to ani nezvládli a chce to čas. Tím nabádám i tebe, ať necháš temnou návštěvu minulosti již zavřenou, neotvírej ji pro lidi veřejně, mohlo by to být nebezpečné. Ani sis neuvědomil, že jsou tu i další, jež by těchto střípků rádi využili a oživovali je v tobě i na dálku pouhou myslí. Vždyť již víš, jakou má moc, tak proč to dělat těžší? To že jsi objevil sílu a pevnost neznamená, že na sebe budeš strhávat pozornost veškeré temnoty - i ty máš své hranice v rámci rovnováhy, duality schopné učení a pokud ji narušíš, dočkáš se nepříjemné odezvy. Dej tu zprávu všem, nechť si z ní vezme každý, co uzná za vhodné. Již dobře víš, kdo zasílá tuto zprávu.

Hodně štěstí, jak vy říkáte a za sebe dodávám - hodně světla a lásky v srdcích, nejste tu sami a máte naši velkou podporu. Za Arkturiány a další vesmírné bratry posílám tuto zprávu tobě..
Sanat Kumara 

Přijal a předal Ektara 🙏💜💚 

Jsme ve válce! (1.9.2019)

Jsme ve válce, ale uhoří v ní jen ti, jež ji začali a bojují. Rozhodli jsme se nebojovat a ukázat vám i jiné hodnoty. Nikdy nic nevyřešíte tímto bojem proti sobě samým. Díky této pošetilosti vám zůstávají stále ti praví nepřátelé života skryti. Umožňujete jim, aby váš svět ovládali, vaším strachem, vaším vnitřním a vnějším bojem.

Jsem bytost, jež vás sleduje a má na zodpovědnost právě bojeschopnost, armádu. Vyvinuli jsme se, také jsme byli jako vy a zcela si uvědomujeme, že tohle bojování není řešení, ale vaše zkáza. Máte naší plnou podporu v rámci vesmírných zákonů a aspektů svobodné vůle a rovnováhy.

Dávno jsme mezi vámi, teď rozeznat různé úmysly různých bytostí. Nemáte to zde lehké, ale právě to vás učí být tím, čím jste si přáli být a tím, čím jste si chtěli projít. Nyní zde jste a je na vás, jaké prožitky a zkušenosti si vyberete zakusit. Nepovedeme vás za ruku, ale vidíme vás ať už to máte zde jakkoliv. Vaše vzájemné ničení zde má své hranice. Jednou z nich je tato Země, nezničíte ji, to ona zničí vás, bude-li to třeba, ale není nutné, aby se to týkalo celé vaší civilizace.

My budeme bránit život a vyšší aspekty a cíle, než je vaše vytoužená moc a pohnutky vašich iluzionárních "JÁ" ... Tam uvnitř všichni dobře cítíme, co je a není dobré, co je a není v pořádku, jen jste na tuto esenci života a pravdy uvnitř vás zapomněli. Mrzí nás ten pohled, nicméně život je a bude spravedlivý pro všechny, i když vám to tak z této perspektivy třeba nepřipadá. Je to bojem vašich myšlenek a pohnutek k materiálnu, moci, penězům a důležitosti.

Přestali jste mnozí vnímat druhé jako bratry a sestry, tak jak vás vidím já. Budeme dělat to, co bude třeba i my máme svobodnou vůli a není nám vaše chování lhostejné. Přestože si to třeba neuvědomujete, ty dopady působí až daleko za vás, za vaši planetu a prosakují vesmírem, nesou informace v rámci přitažlivosti, kterou znáte pod pojmem "podobné přitahuje podobné" - proto vás prosím k poohlédnutí se do sebe co vytváříte, co se ve vás nachází, co si přitahujete a jaké hodnoty do vás zase vstupují a to na všech rovinách.

Stále zde rozdělujete fyzické, psychické, mentální, duševní, energetické, ale tyto roviny se navzájem prolínají. Na rozdíl od vás známe mnohé i mimo naše odvětví. Vzděláváme se a přenášíme si informace telepaticky rychlostí a významem přesahujícím vaše chápání. Ovšem tak jako u vás, tak i u nás rozhodují pověření o tom, co se bude dít.

Schází se podle svého zaměření jak vy byste řekli "odborníci" - rozdíl je ovšem v tom, že my si uvědomujeme jejich postavení a vždy z části rozumíme a právě proto si můžeme důvěřovat. U vás je to naopak a díváte se především jen na svůj zisk. Ještě jednou nabádám k vašemu zamyšlení se nad sebou a vašemi hodnotami, neboť jste dosáhli stavu krize, kdy již není možné, aby vaše dosavadní působení nemělo následky.

Frephios, člen akrturianské problematiky ohledně válečnictví 🙏☯️💎✨

Přijal a předal Ektara 🙏💜💚Pro větší propojení s Arkturiány, mohu doporučit speciálně zaměřenou meditaci - Napojení na vyšší vědomí a nalezení vnitřní síly

Arkturiáni. To jsou jsou Světelní Rytíři, Bohu oddaní Pastýři, Vědci, kteří se řídí srdcem čím dál víc, i díky lidem, neboť podpora mezi civilizacemi je vždy vzájemná. Oni jsou součástí paprsku vašich multidimenzionálních bytostí.

Obnovte spojení s jejich paprskem, vedoucím ze středu vašeho břicha - centrální galaxie těla, neboť Arkturiáni dle dohody vašich duší stráží klíče k vaší prapůvodní Síle. Prapůvodní Síla je jednoduše vědomí svého Skutečného Já, svých neomezených možností a tvůrčího potenciálu, který je očištěn od přejatých programů malosti, bezmoci a dalších uměle vytvořených omezení.Současně s tím, jak odpojujete své energetické kabely od rodiny a všech blízkých, s nimiž si na osobní úrovni odžíváte podvědomé programy, je důležité, abyste si uvědomili, že tím uvolňujete místo pro znovunapojení prapůvodních energetických kabelů na své hvězdné domoviny. Skrze tyto prapůvodní energetické kanály vám do těla proudí kódy vašeho bytostného já, které Arkturiáni pro vás stráží a uchovávají, abyste je v daném řase postupně ztělesněni na Zemi. Arkturiáni do vás postupně vlévají vaše prapůvodní vědomí síly, soběstačné tvořivé síly a zodpovědnosti za sebe a za život. Vedou vás přímo a nekompromisně, avšak vždy s láskou a hlubokou oddaností.
Jsou těmi hlavními, kteří vám pomohou rozlišit cizorodé zdroje energií od těch, které k vám bytostně patří.
Obnovte své spojení s arkturiánskou částí vaší bytosti a otevřete svá těla rekalibraci.* Jako odpověď na dotaz ke kvalitě arkturiánských energií a jejich aktuální podpory přijala

Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky