AKTIVAČNÍ VĚDOMÉ ČTENÍ PRO ODHÁČKOVÁVÁNÍ

Aktivační vědomé čtení pro odháčkovávání ze starých záznamů manipulace, nepřijetí, nepochopení, či odmítnutí ✨

Jedná se o záznamy, kde si nepřipadáme slyšeni a viděni, kde na nás nejsou brány ohledy a rozhovor není v lásce a úctě. Je třeba číst pomalu, v klidu a s plným vědomím.

Při vědomém čtení tě provedu prohlášením s aktivačním působením, aktivačním dechem, propojením do hloubky až k vznikům příčin, vědomým přepisováním vzorců, přijetím, že je v pořádku postavit se za sebe a také pochopením těchto zkušeností a jejich přínosů.


AKTIVAČNÍ PROHLÁŠENÍ
Dovoluji si TADY A TEĎ rozpouštět všechny bloky, emoce a agresi. Dovoluji si rozpouštět záznamy manipulace, nepřijetí, nepochopení či odmítnutí v takové posloupnosti a v takové míře, jaké jsou pro mé já zde na Zemi nejvhodnější.

Dovoluji si tuto transformační práci v rámci svého svobodného rozhodnutí a ze své vlastní vůle žádám o tuto práci na všech úrovních mého těla!


AKTIVAČNÍ DECHOVÉ CVIČENÍ
"Nechť se s VĚDOMÝM NÁDECHEM prohlášení zvědomuje a zapisuje do všech buněk mého emočního, psychického, fyzického i éterického těla."

"Nechť se prohlášení s VĚDOMÝM VÝDECHEM energeticky prolíná všemi úrovněmi mých těl tak, jak je to pro mě a pro plán mé duše nejvhodnější."

(Nyní je vhodné si znovu a vědomě přečíst prohlášení a pak opakovat aktivační dechové cvičení alespoň 4x - vždy se zápisem do jiného těla - emoční, psychické, fyzické, éterické)


PROPOJENÍ DO HLOUBKY AŽ K VZNIKŮM PŘÍČIN
Přeji si uzdravit se ve všech časech i místech a dovoluji si propojit tuto zkušenost kolektivně se všemi nižšími já, jež jsou této kolektivní práci otevřeny.

S plným vědomím si tedy dovoluji znovu postavit dalším zkouškám a situacím, s pozorností do svého vnitřního klidu se sledováním pocitů uvnitř sebe sama.


VĚDOMÉ PŘEPISOVÁNÍ VZORCŮ
Dovoluji si přepsat své naučené vzorce a přepsat záznamy tak, aby se již minulost nemusela prolínat do přítomnosti a aby budoucnost již nemusela čelit těmto pocitům a emocím křivd, odmítnutí, nepochopení a nepřijetí.

Dovoluji si s vědomým klidem uvnitř sebe vše prožít a vyjádřit se slovy důrazu a postavení se za sebe. Nyní si přečti možnosti a prožij si je v duchu tak, aby s tebou rezonovaly. Sestav si vlastní věty a možnosti sebevyjádření v nepříjemných situacích.


VĚTY JAKO PŘÍKLADY SEBEVYJÁDŘENÍ
"Pardon, tato diskuse je pro mě nepříjemná, nebudu ji dál živit.
Je mi líto, nepřeji si dál pokračovat v této diskusi.
Toto chování je pro mě nepřijatelné, proto odcházím.
Situace mi není příjemná, pokud se okolnosti nezmění, budu nucen odejít. Situace se nezměnila, proto odcházím.
Stop! Zastav, nevyhovuje mi forma, kdy mi nedáváš prostor, cítím se jako posluchač, ale nechci jím být, je to pro mě vyčerpávající a nepřípustné."

Při vyjadřování těchto vět je třeba zachovat klid, neříkat je útočně, aby se druhý nezačal bránit, urážet, útočit pokračováním či ještě horší formou. Je třeba pochopit i to, že se druzí občas na nás živí nevědomě a že si nepřejí přestat a nerozumí ve svém nastavení, proč nám to ubližuje.


PŘIJETÍ, ŽE JE V POŘÁDKU POSTAVIT SE ZA SEBE
Pokud se ovšem vyjádříme NEJLÉPE, JAK V DANOU CHVÍLI UMÍME, s pochopením a s láskou k druhým i k sobě, poté je to již čistě problém na druhé straně a není třeba brát zodpovědnost za reakci druhých. Není třeba pokračovat a vysvětlovat - to jsou praktiky manipulátorů, jak se i dále živit.


POCHOPENÍ TĚCHTO ZKUŠENOSTÍ A JEJICH PŘÍNOSŮ
Pokud dotyčný pokračuje i přes naše sebevyjádření, je třeba pochopit, že je naprosto v pořádku odejít. Pokračuje v něčem, co ti je nepříjemné, chová se bezohledně a proto není bezohledné otočit se zády. Dotyčný ti v tuto chvíli nedává jinou možnost, než trpět a nebo odejít. Je třeba myslet na sebe, dává ti svým chováním krásný příklad této dovednosti.

Pokud dovoluji ostatním, aby mi ubližovali, nemám v sobě dostatek sebelásky, sebevědomí a asertivity postavit se za sebe. Tito lidé mi přichází do cesty právě proto, aby mě těchto kvalit naučili. Buďme jim za tyto zkušenosti vděční, za tyto lekce života a přistupujme k nim tedy jako k lekcím, kterými je třeba projít, aby se již neopakovaly.

PS: Vše se nám děje z nějakého důvodu a bude se to dít tak dlouho, dokud dané lekce nepochopíme a nezměníme na ně své chování, jež je přitahuje a vyvolává.

Ektara
🙏💜

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky