NEUTRALITA OD RAMIELA

Mějte se na pozoru.. hlídejte si své pole.. hlídejte si své energie, vibrace.. hra začíná, hra s dvěma póly.. ☯️ Kdo nerozezná.. kdo bude slabý.. nebude vědět a bude tápat, nebude chápat.. Kdo nechápe.. nemůže hrát.. kdo nehraje.. stojí.. kdo stojí.. neposouvá se a kdo se neposouvá, náleží temnotě a jejich zkouškám.. zkouškám, aby se posunul a probral a nebo byl zdolán Kdo je zdolán.. ztrácí svobodnou vůli.. kdo ztrácí svobodnou vůli.. nemůže dlouho přežít.. Kdo ztrácí svobodnou vůli.. nemůže ji nabýt, dokud nepožádá.. Čím déle to trvá, tím těžší to je.. světlo i temnota nastává spádových hodnot.. ☯️ Poznáte lehce.. jak se kdo cítí? Jak se komu daří? Jak se kdo chová? Co z něj cítíš? Nelze maskovat pro vnímavé.. buď se vše krásně daří a vše se tvoří s lehkostí.. - jedete na vlně tvoření.. nebo to drhne.. - určuje se směr.. a nebo to přímo hoří.. - jste na vlně boření.. ☯️ Jak se vám daří? Drhne to nebo nedrhne? Radost nebo smutek? Štěstí nebo zlost? Agrese nebo láska? Jenom tenká pomyslná páska je mezi těma dvěma póly, nelze být neutrální.. Pro ty, co jsou neutrální, si chodí obě strany, obě strany volají, jde o to, která se poslouchá, na kterou se to převrhne.. Hra o figurky, hra o pěšce, hra o vojáky, hra o generály, hra o všechny.. Černá a bílá.. neutralita.. ☯️ Můžete ji využít v davu jako obal kolem vás, méně vnímaví Vás neuvidí.. jako byste splynuli.. ucítíte úlevu, kdy světlo může splynout v davu temně naočkovaných lidí, aniž by budilo pozornost..
Ramiel - strážce rovnováhy ☯️
Navnímal, přijal a předal Ektara 💜🙏

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky