Prosím pro objednání meditací přejít na nové stránky, děkuji a budu se těšit.. Avšak i zde je možné si vybrat, po rozkliknutí meditace dojde k přesměrování :)

Jaká meditace tě zajímá?
Po rozkliknutí se dozvíš víc!


Meditace zasílám po obdržení platby, všechny meditace jsou ode mě zasílány e-mailem.
Platba může být jak v eurech, tak v českých korunách - jen prosím rozlišit účty pro platbu. V případě dotazů je také možné využít formulář níže. Děkuji za tvou pozornost a budu se těšit!


V čem jsou moje meditace výjimečné?

 • Netradiční styl - meditace tvořím jedinečně podle intuice a naladění se na téma
 • Praktičnost - zaměřuji se na práci s přesahem s využitelností v praxi pro vnímavé jedince
 • Duchovní témata - téma meditací vnímám dopředu, chodí tedy přesně taková témata, která jsou aktuální. Meditace zpracovávám skrz intuici a své vlastní zkušenosti
 • Pestrá struktura  - meditace obsahují různé techniky, zaměřuji se na práci s dechem, myslí a vnímání těla - součástí jsou i interaktivní prvky a různé pozice dle vhodnosti

Co je nejdůležitějším článkem při jejich tvorbě?

 • Energetická stopa - energetickou harmonizaci vnímám v první řadě skrz téma. Některé meditace vystřelují více nahoru, jiné zase uzemňují. Vždy jsem však veden, aby bylo v mých meditacích v rámci rovnováhy obojí. Energie jsou šířeny především tak, jak si to dovolí meditující, účinek se tím zvyšuje i snižuje podle našeho umožnění. V meditacích se na energetické stopě běžně podílí kameny, hudba a můj hlas, všechny prvky ladím podle témata ve svém napojení, které je pro zaměření meditace nejvhodnější
 • Téma - Vždy mi jako první přijde téma, na které se tvoří. Poté se skládá teprve obsah, způsoby a techniky. Zdůrazňuji to proto, aby bylo jasné, že jsem netvořil záměrně Arkturiánskou nebo Hathorskou meditaci. Přišlo téma napojení se na vyšší vědomí a nalezení své vnitřní síly a poté přišla inspiraci Arkturiánských energií a Vikingů, neboť tyto kvality jim jsou blízké. U téma napojení na zdroj a spojení s vyšším já přišli Hathoři, neboť zdrojové energie jsou jim vlastní a těmito technikami se přirozeně zabývají

Tvořit meditace je pro mě jako pro malíře malovat obrazy, pro skladatele tvořit hudební skladby, pro básníka vytvářet básně a poezie plné metafor a připodobnění života.

Malíři, skladatelé a básníci jsou různí. Umělci zachycují jak radost, tak i smutek. Libují si většinou v nějakém naladění, které je jim blízké. Pro mě je to cesta prožitku k úplnosti, pravdivosti a celistvosti.

Tato celistvost za mě nic nepřehlíží, vše co se v ní odehrává zkoumá, přijímá a s tím i roste a učí se vše pojmenovat a vnímat. Díky tomu objevujeme sami sebe a zjišťujeme, co nás naplňuje a povznáší a co nás naopak rozlaďuje a děsí.

Z toho důvodu je třeba postavit se děsům a rozvinou to co nás přesahuje, to co ze srdce milujeme a to jsme teprve my nesvázáni děsy - to máme dělat. Pro mě je to tvoření meditací různými způsoby na mnoho témat a zaměření, které vnitřně cítím, že tvořit mám - kde mě tvorba naplňuje a povznáší!


Objednání meditací


Stručný přehled meditací

A) Šamanská cesta Gaiou za vnitřními dary v propojení s totemovým zvířetem a s postavením se svým strachům! 400,- nebo 15€

B) Diamantová ukotvující hvězda (navazuje na Galaktické srdce)
Cena meditace 300,- nebo 13€ Cena s meditací Galaktického srdce 500,- nebo 20€

C) Galaktické srdce (navazuje na diamantovou ukotvující hvězdu)
Cena meditace 300,- nebo 13€ Cena s meditací Galaktického srdce 500,- nebo 20€

 1. Hathorská meditace - k navedení na zdroj a propojení s vyšším já 
  (energeticky jde o moji nejsilnější meditaci) 450,- nebo 18€
 2. Arkturiánská s hudbou Vikingů - Napojení na vyšší vědomí a nalezení vnitřní síly
  450,- nebo 18€
 3. Tranformace těla vodou, která je naší součástí - léčení těla i mysli z vnější i zevnitř
  400,- nebo 16€
 4. Meditace na uzemnění a propojení se Zemí - prožití spojení s Gaiou 400,- nebo 16€  
 5. Na navedení intuice 250,- nebo 10€
 6. Meditace na přítomný okamžik "Tady a ted" 400,- nebo 16€
 7. Meditace na vodu - k propojení se vědomě s vodou a očistění na všech úrovních 
  (doporučená cena 260,- nebo 10€ ...
  DAR za meditaci však záleží na Vás, nechť vše plyne jako voda)
 8. Diamantová meditace  444,- nebo 18€
 9. Meditace na očištění vztahů, minulých životů a nedořešených útrap 333,- nebo 13€

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky