Zde se dozvíte mnohé k mé tvorbě a k jednotlivým meditacím, podrobněji je vše níže i s ohlasy meditujících. Chcete-li čistě jen seznam meditací a nějakou si vybrat -> poté vás přesměruji zde!

Proč a jak meditace tvořím se můžete dozvědět ve videu
 - rozklikni odkaz ... nebo zde v dalším videu - druhý odkaz ... nabízím i individuální meditace.. 

POSLEDNÍ MEDITACE DOLE, JE K VYZKOUŠENÍ PODLE INSTRUKCÍ
- jen vy a doporučená hudba, vyzkoušejte si ji 


Meditace, které můžete obdržet..

Vložené na YouTube za příspěvěk 200,-
(Hravost a radost, Zboření matrixu, Otevření srdce, Očištění, Probuzení lásky)
 Nepublikované meditace: (podrobnější popis k jednotlivým meditacím níže)
 Na navedení intuice   400,-  (Obohacení o to, jak nám také slouží a jak ji rozlišit)
Napojení na vyšší vědomí a nalezení své vnitřní síly - Arkturiánská s hudbou Vikingů  700,-
(Obsahuje žádosti v pravdě a lásce k sobě samým i k okolí, k navýšení DNA, k využití většího potenciálu mozkové kapacity a další.. Meditace je velice silná, vhodná pro pokročilé!)
Tranformace těla vodou, která je naší součástí - léčení těla i mysli z vnější i zevnitř  600,-

(Voda a její pravidelné léčení zevnitř Vás tedy bude provázet při každém doušku této vody. Probíhá ve spolupráci s bytostmi jako Neptun, Afrodita, St. Germaine, Rafael, Azuron)

Meditace na uzemnění a propojení se Zemí - prožití spojení s Gaiou 550,-(Prožití si propojení a harmonizaci skrz Zemi a skrz čtyři základní prvky, které jsou k vyladění a propojení se zemí využity: 4 živly - země, oheň, voda a vzduch)

Meditace na přítomný okamžik "Tady a teď" 400,-

(Meditace je zaměřena na maximální prožitek přítomného okamžiku a techniky, které pomáhají tento stav přítomnosti v praxi udržet. Meditace také navozuje stav, při kterém si lépe přitáhneme změny do našeho života, než třeba jen u vizualizace nebo u afirmace)

Hathorská meditace - napojení na zdroj a vyšší já 750,- (energ. nejsilněší)

Tato meditace je velkým darem pro všechny zúčastněné, jež touží po poznání svého vyššího já a po propojením se s nejvyšší energií vesmíru - životem, bohem a vůbec tou nejvýznamnější živou esencí zlatých barev života!

Více o meditacích a ohlasech se dozvíte níže.. 

K meditacím, které vytvářím:

Všem, kteří hledají probuzení a štěstí - doporučuji své meditace, které jsou k tomu určené! Tyto meditace nejsou běžné a nikdo je nedokáže vytvořit podobně jako já.. Není to chvástání, ale bavíme se o využitích mých individuálních schopností, vytvořit je a dát jim energii, která probouzí.. Probouzí duši a uvádí do harmonie srdce i mysl.. Hlas je jedna z mých rozvinutých schopností zde vytvářet a předávat něco jedinečného.. doporučuji začít touto -  Meditace na zboření Matrixu, odstranění omezení a negativní energie Jinými slovy zboření vzorců myšlení o nás.. o našem egu.. uvědomění si své mysli a její moci, nemoci, bezmoci i pomoci - podle toho, jak s ní zacházíme ☯️🙏 Kdo chce žít dál svým životem a slučuje se se svým egem a nechce se jej vzdát.. toho to nepustí, pro toho to bude násilné a mimo 🍀✨ Druhá je zaměřená na srdce - srdeční čakru- Meditace - Otevření srdce a objevení své podstaty Jak už bylo řečeno, není to jen meditace jako taková.. jak si ji vybavujete.. Zanesl jsem do ní energii pro pořádné procítění, probuzení a objevení sebe sama! To co tam je, je podpořené vesmírnou energií a slovy o lásce, planetě i slunci, za kterými se tato energie schovává, můžete ji navnímat a pocítit. Slova se týkají velmi lásky k planetě, která potřebuje pookřát po to všem, co jsme zde napáchali.. Bude to i o pochopení našeho ničení a možnosti zachovat se jinak.. uvědomění si svých možností konat v každém tady a teď.. to jen tak nástin, který s tím vším souvisí ☯️☘️ 

Jako třetí se zde zrodila meditace na očištění - Meditace na očištění - Očištění se na mnoha úrovních - K meditaci je vhodné mít tentokrát nachystaný křišťál - energie budou probíhat i díky nim.. Meditace proběhla 11.11.2018 v 11:11 - v té době si ji vychutnalo asi 30 -lidí zároveň, vytvořené pole bylo úžasné.. Tyto energie jsou zde zachyceny a přestože měla meditace smysl převážně vzhledem k napojení se ve stejnou dobu a k datumu 11.11 - má stále smysl pro lidi, kteří si ještě potřebují dořešit minulost a dovstřebat minulost i z pohledu minulých životů.. Tato meditace byla placená, rozhodl jsem se ji dát i těm, co projeví zájem později, protože vnímám, že je stále velice důležitá a možná si k ní najdou cestu lidé, kterým ještě pomůže.. =)
Zde přidávám odkaz na zpětnou vazbu od lidí z FB - Ohlasy na meditaci na očištění

Napojení na vyšší vědomí a nalezení své vnitřní síly - původní popis - Meditace bude mít významný efekt na probuzení se, bude probíhat za spolupráce Arkturiánů, které pozvu, aby se také napojili. Bude to laděno do vikingské muziky s bubny. Tato meditace nikdy nebude volně ke shlédnutí, je vyloženě pro lidi, kteří ji vnímají! Proběhne zde vědomý souhlas k práci ohledně navýšení úrovně vědomí, hledání v rámci pravdy a lásky k sobě i k ostatním pro dobro nás i všech kolem. Proběhne aktivace vašich vláken DNA, která se postupně budou navyšovat do svého maxima 12-ti vláken DNA. Budou v ní kódy, které zaznamenáte na vědomé i podvědomé úrovni, meditace bude probíhat za účasti vašich ametystů, ametrýnů a křišťálů, případně i dalších krystalů.. Ohlasy na ni si můžete pročíst zde - Ohlasy na čtvrtou meditaci 

Pátá meditace je na téma: Napojení na intuici - tuto meditaci je možné si jedině pořídit, není na internetu a její popis je zdeS radostí Vás zvu na další meditaci na téma intuice.  Dozvíte se v ní, jak široký význam a využití intuice má, budete navedeni k rozvinutí si této schopnosti a využití ji. Inspirativní příspěvek z mé dílny k tomuto tématu zde -> inspirativní příspěvěk 

Meditace na probuzení lásky a štěstí uvnitř nás.. Důležitá upozornění před meditací! Meditace začíná v sedě a poté dál probíhá v leže. Můžete si ji zintenzivnit a zpříjemnit, pokud si před ní vyzkoušíte Wimhofovu metodu dechu a po ní si dopřejete studenou sprchu. Více o této metodě zde ... Dále můžete meditaci podpořit vonou svíčkou nějaké sladší vůně, která ve Vás vyvolává pocity lásky a štěstí. Meditace se dá pomyslně rozdělit na dvě části, které se dají využívat i nezávisle na sobě a lze se k nim jednotlivě vracet. První část je pro pokročilé meditující, kteří pracují se svým energetickým systémem a napojením. Probíhá v sedě bez hudby, vedená mým hlasem. Obohatí Vás dechovým cvičením s odproštěním se od myšlenek a následně probíhá s prací na harmonizaci energetického systému. Vědomé pracování pomocí našich čaker s uvědoměním si jejich významu a napojení se na energii Slunce i Země. Posléze práce s následnou regulací pro vyladění tohoto našeho energetického systému tak, jak je pro nás vhodné. Druhá část od 32:47 - probíhá v leže a je vedená jak hudbou, tak mým hlasem. Na své si přijdou i mírně pokročilejší meditující, kteří mají ponětí o funkci afirmace a vizualizace - představivost a definice podporující naše přesvědčení něčeho dosáhnout.. Meditace není vhodná jen pro vyzkoušení, pokud opravdu nemáme zájem o probuzení lásky a štěstí uvnitř nás, ztrácí naprosto smysl si ji pouštět..
Tranformace těla s vodou, která je naší součástí - léčení těla i mysl z vnější i zevnitř - Popis ve videu - zde  nebo zde: V meditaci budou na vaše pozvání s vaší prosbou spolupracovat na léčebném procesu a zanesení informací do vody: Řečtí mýtičtí bohové, bůh moří - Neptun, bohyně lásky - Afrodita, dále archanděl Rafael - mistr ohledně léčení a nanebevzatý mistr hrabě Sant Germaine, který s vaším svolením zanese do těla a vody tzv. fialový očišťující plamen, který přeměňuje všechny negativní energie a rozpouští bloky v našem tělem na úrovni fyzické i psychické. Celá meditace bude s požehnáním prvotního stvořitele, který bude nad průběhem dohlížet, pokud jej opravdu upřímně a od srdce požádáte. Na závěr překvapí léčivá síla Azurona..

Voda a její pravidelné léčení zevnitř Vás tedy bude provázet při každém doušku této vody. Jak se o vodu starat a obnovovat její účinnost, se dozvíte v přeposlaných informacích společně i s meditací. Obojí obdržíte ode mě e-mailem =)

Tato meditace na rozdíl od předchozích nemá být přesně v uvedený čas pro celou skupinku, protože práce při meditaci bude rozdílná podle vašich potřeb, tentokrát by velký počet meditujících ve stejnou dobu mohl narušovat a snižovat účinnost, která záleží především na Vás, na tom, co si dovolíte pocítit a jak velkou si dovolíte mí k této meditaci důvěru. Může být jinými slovy velmi účinná a také téměř bezvýznamná - ačkoliv účinek v určité míře bude mít vždy..   Zpětné vazby na meditaci - Odkaz na FB 

Meditace na uzemnění a propojení se Zemí: Pojďte se intenzivně propojit s Gaiou, zažít ji, slyšet ji.. slyšet přírodu a zvířata, propojit se s nimi jako s celkem všeho živého ☯️☘️

Je to důležité pro nás jako celek, pro Tebe, pro Gaiu, pro celý vesmír, jehož jsme součástí a on zase tou naší 🙏✨ O co Vás obohatí a co si můžete dopřát?
Prožít si čtyři hlavní prvky - Země, vody, vzduchu a ohně.. (Harmonizace nás samých)

Vnímat co nám říkají, co nám říká Země a co nám říká srdce, přes které to vše můžeme pocítit! Moje záměry jsou shodné s mou meditací na otevření srdce, kterou uvedu na konci.. Budeme navazovat tam, kde skončila a vše budeme zintenzivňovat, doporučuji si ji tedy vyzkoušet (zdarma) a budete mít hned jasno, chcete-li být součástí i této meditace ☘️

Zpětné vazby na meditaci - Odkaz na FB

Meditace na přítomný okamžik: ukázka, pozvánka

Meditace je zaměřena pomocí našich smyslů na vědomý prožitek v okamžiku přítomném. Provede vás smysly čichu, chutě, chůze, zraku a dalších vjemů ve změněném stavu vědomí. Je navozen stav podporující kreativitu a fantazii tak, že dané věci budete doopravdy prožívat tak, jakoby se opravdu děly. Také vás provede skrz atmosféru spěchajících lidí, přičemž vy budete pociťovat klid a harmonii. Hlavním smyslem je přenést si poznatky z meditace do praxe a také to žít, ne si to jen zkoušet! Hlasem doprovází Matouš Svoboda a hudbou Patrik Kee Kedzierski.

Hathorská meditace - napojení na zdroj a vyšší já 750,- (energ. nejsilněší) 

Meditace je zasílána e-mailem, dá se pustit kdykoliv, ovšem dne 9.6.2019 v 9 h a 9 minut (neděle ráno), bude absolutně ten největší účinek! Bohyně Hathor je spojována s plodností a nese si také propojení s dávnými civilizacemi, které zde působili v dobách bájného Egypta - to ty jsou odkazy, které zde nazýváme jako pyramidy a sfingy a lámeme si hlavu, jak to vůbec někdo mohl s takovou přesností postavit. O jejich pravém významu jste se zřejmě mnozí doteď nedozvěděli, význam "hrobka" je jen zástěrka a pozůstalá tradice následníků těchto božských civilizací. Možná jste slyšeli o pojmu Hathoři, ne náhodou zde je toto jméno propojováno a spojováno s bohyní Hathor. Tato meditace je inspirována touto civilizací a pokud si dovolíte tomu uvěřit, poté pocítíte její význam ještě lépe, neboť Hathoři budou tuto meditaci mentálně, duševně i niterně podporovat na dálku.

Meditace je zasílána e-mailem tradičně po obdržení daru za její vytvoření. Pokud si ji tedy můžete dopřát 9.6 v 9 h a 9 minut - budu se těšit na naše propojení a pokud ne.. nevadí.. jak už bylo řečeno, je na vás kdy a jak si ji pustíte 🙏
Ještě význam datumu a času.. chodily mi tam samé devítky, proto je ten čas a datum takto uzpůsoben a význam devítek?

Čísla 999
Dokončení. Toto je konec důležité fáze vašeho osobního nebo celkového života. Je to také vzkaz určený služebníkům světla podílejícím se na léčení země, který znamená: "Dejte se do práce, protože Matka země vás potřebuje." 

Krátká a snadná meditace s významem nalezení sebe a naslouchání sobě samé, sobě samému pro každého, kdo bude chtít ☯️ Tolik času běžně věnujeme druhým nebo práci, kolik jej ale věnujeme sami sobě? 

"Dovoluji si harmonizaci svého těla, se svou podstatou duše tak, jak je to pro mě vhodné" ... Mnozí z vás odmítají jednoduché a vyhledávají zbytečné složitosti, na které nejsou připraveni, které jsou pro vás často neuchopitelné a matoucí. Pokud to tak je, dovol si zkusit tuto jednoduchou afirmaci a pokud to tak není - dovol si zkusit i tuto jednoduchou afirmaci 😁👍 Uvidíš, že v jednoduchosti je schovaná síla.. Nyní se zastav a přečti si ji pozorně a pomalu ještě jednou, někam si ji třeba i zapiš a až si najdeš více času, můžeš zkusit jednoduchou meditaci se záměrem k této jednoduché afirmaci 🙏💜🍀

Meditace

1) Zklidni svůj dech, dýchej vědomě do oblasti jak břicha, tak hrudníku bez myšlenek kolem, jen s pozorností na dech.. Neřeš čas, ovšem k sklidnění postačí i pár minut tohoto vědomého dýchání 💜 (bez hudby a ruchů kolem, doporučuji alespoň 5 minut)

2) Přečti si vědomě afirmaci, prvně v duchu stále se zklidněným a plynulým dechem.. Další přečtení si přečti v duchu s tím, že se vše v tu danou chvíli ukládá do těla skrz tvou podstatu jako zanesené přání, na kterém se pracuje, čti velmi pozorně každé slovo..Třetí přečtení bude nahlas jako příkaz pro tvé celé já na úrovni duše, psychického, fyzického i emočního těla tak, jako kdyby se vše již dělo u tohoto čtení - důležitá je důvěra v sebe samou, v sebe samého a důraz směřující k tomu, že již vše opravdu probíhá a nejde jen o nějaké čtení..

3) Polož se, uvolni celé své tělo v leže a buď sám se sebou v naprosté tichosti se zaneseným záměřem afirmace.. vnímej jen dech, několikrát přečtenou afirmaci a její význam v tvém životě.. později můžeš přidat jednoduché přání - ať mě má podstata navede k: hojnosti, zdraví, lásce k sobě samému/k sobe samé, lásce bez podmínek, pokoře, odpuštění, smyslu života, (výběr je podle tebe, tohle jsou jen návrhy k inspiraci) - (postačí 5 minut, pokud začínáš a nedokážeš se soustředit, zkus prvně meditaci s doporučenou hudbou - je právě na zklidnění a hluboký stav uvolnění)

4) Po zanesení svého vlastního záměru jen v tichosti lež, dýchej a vše nech plynout bez hodnocení.. je to čas pro tebe samého, pro tebe samou a je třeba si jej občas dopřát, tak proč to neskloubit s něčím tak jednoduchým a užitečným? 🙏💜🍀 (Postačí 5 minut)

5) Je vhodné dostat se do úplného uvolnění, do úplného klidu, proto je takový význam zanesen k dechu. Pokud s meditací a trávení času sám se sebou/sama se sebou začínáš nebo se ti špatně navozuje tento stav, zkus to prvně s meditační muzikou, kterou najdeš ode mě pod textem - mnou oblíbená a používaná.. Podporuje tyto prohloubené stavy, nicméně je třeba naučit se trávit čas sám se sebou i v tichosti bez vjemů kolem, zkus tedy meditaci tak, jak to pocítíš, lze to střídat s muzikou a bez.. (Celková délka meditace od prvního bodu až po pátý - může být ze začátku klidně zmíněných 15 minut, pokud to chceme prohlubovat, je vhodné dopřát si na vše více času - tam se meze nekladou, ovšem je vhodné aby nám neutíkala pozornost a myšlenky, lepší je začít v takovém případě s kratším časem a postupně navyšovat celkovou délku - čas berte spíše orientačně, pokud jej budete hlídat a měřit, pak je celá práce téměř zbytečná ☯️🙏)

https://youtu.be/Bwlkh_XeUgU
https://www.youtube.com/watch?v=EnbSMzX_XE0

6) Pokud ani na to nejste připraveni, nechte se jen harmonizovat v leže skrz hudbu, má velký efekt =)

PS: Moje další řízená meditace se vytváří, bude naprosto pro kohokoliv a bude zaměřená na přítomný okamžik tak, aby se dala praktikovat a využívat i mimo meditaci přímo v praxi. Vhodná jak pro pokročilé tak pro začátečníky, skloubená a navržená jak pro duše vyhledávající duchovní tématiku, tak pro ty, co hledají jen uvolnění a meditaci s nějakým významem a tím je zde chvíle "tady a teď" 🍀 Ale ještě je třeba trpělivost, vytváří se nyní ve spolupráci hudební doprovod.. Mimo jiné píši knížku a dělám konzultace, proto se tolik nevěnuji FB, děkuji za pochopení 🙏💜