VAROVÁNÍ V OHLEDECH DŮVĚRY

a přenášení odpovědnosti na druhé 🙏☯️ (+ přenastavení 💎) 

Ramiel: Jako strážce rovnováhy cítím povinnost Vás varovat, neboť zde žijete v polaritě, jež je stále tou stejnou mincí s dvěma póly, které se nepřetržitě vzájemně prolínají. Znáte je jako jin a jang, příliv a odliv, světlo a tmu, zrození a smrt ☯️

Oba póly jsou u vás na Zemi součástí dávné čínské filosofie, které daly základy například Taoismu. Tato učení jsou pravdivá, jejich součástí je nepřetržitý tok změn a proto varuji na zvyky u duchovně hledajících, jež se drží starých principů.

Varuji především ty, jež bezvýhradně věří svým průvodcům. Varuji především ty, jež bezvýhradně věří své vesmírné rodině a svým guru mistrům. Varuji před důvěrou obecně! Ať už je k andělům, či nanebevzatým mistrům, nabádám k obezřetnosti a navrácení se k důvěře především v sebe sama!

Máte možnost se v moudrosti navrátit k lidovým heslům "důvěřuj, ale prověřuj". K heslům, kde hlavní slovo záleží na Vás, ne na druhých kolem. Máte možnost odtrhnout se od manipulativních lží, které vás jistojistě čekají, chcete-li se stále spoléhat na vnější okolnosti a zapomínáte na vnitřní moudrost uvnitř Vás samých 🙏💜 PŘENASTAVENÍ:

"DOVOLUJI SI TÍMTO ROZHODNUTÍM V RÁMCI SVÉ VNITŘNÍ MOUDROSTI VE SVOBODNÉ VOLBĚ NASLOUCHAT SOBĚ SAMÉMU UVNITŘ. DOVOLUJI SI OPROSTIT SE OD VŠECH PROGRAMŮ A LŽÍ A PLNĚ PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ VE VŠEM, CO PRO MĚ OBNÁŠÍ. DOVOLUJI SI V PRAVDĚ V RÁMCI POZNÁNÍ UVĚDOMIT DŮSLEDKY SVÉHO JEDNÁNÍ A S NIMI I ROZEZNÁNÍ, CO JE PRO MĚ PROSPĚŠNÉ A CO NAOPAK NENÍ. S ČÍM MÁ DUŠE SOUZNÍ A S ČÍM NIKOLIV. ŽÁDÁM TÍMTO S PLNÝM VĚDOMÍM A V RÁMCI PRAVDIVOSTI K SOBĚ I DRUHÝM, ŽÁDÁM O TATO POZNÁNÍ TAK, JAK JE TO PRO MĚ V TUTO CHVÍLI TADY A TEĎ NEJVHODNĚJŠÍ. DĚKUJI 🙏"

Vaši pomocníci světla, doprovázejíc vás na cestě života jsou zde pro vaši podporu, ale odmítají za vás přebírat zodpovědnost. Dlouho se jejich dobroty zneužívalo, tím nemohli plnit svou roli rádců, jež bdí a drží dohled z povzdálí. Tyto bytosti se snaží přivést vás samé na cestu mistrů a rádců. Nemohou rozhodovat a konat za vás, jak by si mnozí přáli a jak jim to bylo nakonec i umožněno.

Tyto duše si ovšem nevšimli, že k nim nepromlouvají již andělé, nanebevzatí mistři a ani rodina duše. Uniklo jim, že se jejich radost a svoboda vytrácí, že jejich život potemněl a cíl se vytratil. Unikl jim smysl a proto začali pod radami svých entit řešit věci za ostatní. Nechtěli již vidět sebe a důvody svých traumat a bolestí. Přijali tedy tyto entity jako rádce a jejich rady jako úděl, který je těžký a který je třeba přetrpět jako "světelná bytost", jež se pro "svůj" smysl obětuje.

V této naivní důvěře "zachraňují" světy, "čistí" a posílají vibrace v rámci "lásky" bytostem kolem. Přehlédli, že se stali loutkami, jež zde naopak činí peklo v hávu "lásky a harmonie". Toto vše se děje kolektivně se zaměřením na bytosti, jež bezvýhradně nevěří v sebe a svůj vnitřní zdroj, ale hledají stále někde ve vnějších astrálních světech kolem. Ověřte si své průvodce a rádce.

Ektara: Jelikož v první řadě dávám na svůj vnitřní zdroj a poznání v rámci své vnitřní moudrosti, nevolám si běžně tak často průvodce. Ve své podstatě moji průvodci odpočívají. Sledují z povzdálí a čekají, aby se připomněli, kdyby se něco dělo a přesně tak vnímám, že je to v pořádku 🙏💜

Potřebujeme je v první řadě pro to, abychom našli sami sebe a pokud se najdeme, není třeba brát je jako něco víc, než jsme my sami. Jsou to bytosti zrovna tak, jako my. Mají také své vědomí a mohou se i pléct, mýlit a občas i buchnout. Naštvat se, zklamat se a dokonce i padnout.

Fráze padlých andělů nevznikla jen tak pro nic za nic i samotný Satan je padlým andělem světla. Nyní se však setkávám s novými metodami a s podporovaným obdobím v rámci rovnováhy, jež učí i ty, kteří měli čistá napojení. Ne vše je vždy pravdou a lehce se různé entity mohou vydávat za vaše průvodce. Pokud jen bezvýhradně důvěřujete, je vaše šance na odhalení mizivá.

Tyto entity jsou velice prozíravé, vyvíjí se, učí se. Momentální vrchol mi byl předveden dnes, kdy za mnou místo archandělů (jména si nechám pro sebe, není důvod bát se přímo nich) přišly entity téměř k nerozeznání! Nerad bych vše komplikoval a zabíhal do podrobností, sdělíme tedy to hlavní.

Vize, jež vidíme při jejich zavolání třetím okem, bývají šifrovány a předělávány. Lze díky tomu vnímat typickou auru, typický hlas a typické vyjadřování. Mají typický vzhled a při jejich přítomnosti velice můžeme vnímat naše srdce. Sám jsem zpozoroval, že bytosti nižších vibrací ve mě probouzejí chlad, nicméně zde to tak nebylo, ale intuice mi říkala - prověřuj..

Vyžádal jsem si pocítit energii, nastavil ruku a poprosil o stisknutí, neboť jsem měl již podezření a nevolal si je "náhodou". Chlad.. naprostý! Teplo uvnitř jsem cítil právě skrz potřebu ochránit se energeticky před touto entitou a následně i další.

Jedná se o natolik nízké entity, že se probuzení automaticky začnou podvědomě ladit na sebe a svou energii, zvyšovat své vnitřní spojení a pokud si nedají pozor, mozek si lehko mylně dovtípí, že je to způsobeno přátelským setkáním. Opak zde však může být pravdou a přátelské teplo může být podvědomou reakcí, hlídající vaše energetické pole.

Pozor na jejich vychytralost, můžete se ptát odkud jsou a jak se jmenují, ale budou lhát. Také vám budou mít tendenci místo rad přímo říkat, co máte dělat. Budou Vám dávat falešné naděje významnosti, slibovat a provádět hmotná a fyzická potěšení na úkor smyslů niterních. Doslova se takto můžete začít měnit lidem před očima.

Tak to ovšem chodí, ať už nasloucháte jedné, či druhé straně. Lidé se mění, teď to však rozlišit a to už je na každém z Vás 🙏💜🍀 Nelze řešit věci za druhé, je to v první řadě porušení svobodné vůle, narušení rovnováhy a možnosti projít si tím, co si lidé přitahují a mají zažít - tato maření ať již za vznešenými či nevznešenými účely jsou po zásluze potrestány! Karmu nezajímá, jak jste to mysleli, mnoho lidí páchá v rámci svého "dobra" mnoho špatného.. ☯️ PŘENASTAVENÍ:

"S VDĚKEM V RÁMCI PRAVDY A LÁSKY DÁVÁM SVŮJ VĚDOMÍ SOUHLAS K CESTĚ, JEŽ MI UKÁŽE ROZDÍL MEZI EGOISTICKÝM PŘÁNÍ MÉ MYSLI A VNITŘNÍMU PŘÁNÍ A PRAVDY, JEŽ JE PODPOROVÁNA PLÁNY MÉ DUŠE . PLÁNY, JEŽ SE NEUSTÁLE MĚNÍ TAK, JAK JE TO PRO MĚ VHODNÉ. DĚKUJI ZA TATO POZNÁNÍ A PŘIJÍMÁM ZA NĚ SVOU PLNOU ZODPOVĚDNOST V RÁMCI SVÉ SVOBODNÉ VŮLE. Děkuji 🙏"

Přijal a s vděčností předává Ektara
🙏💜💚

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky