PODZIMNÍ ČIŠTĚNÍ MINULOSTI

Pravé podzimní čištění minulosti začíná u tebe, vždy vše začíná u tebe, jinak to není opravdové. Začíná to přijetím a omluvou, ty mají v časech podzimních své mystické kouzlo, v časech blízkých dnům 11.11 je vše nakloněno k tomuto čištění ✨ Proto přikládám přepis s příběhem k čištění 💙

Tyto dny mají kouzelnou moc, kdy i lidé jež na žádné duchovní věci nevěří žasnou, když se k nim něco "ezopodzimního" dostane. Kamarádka mi dnes odepsala na zprávu: ,,No, asi máš radar na to, když se mi nedaří zrovna nejlíp 😅 Bojuju 😆, teď občas i sama se sebou. Odepsal jsem: ,,Není to radar.. pokud chceš svěřit tajemství, tak je to obdobím 🍀

Lidé na to období rádi zapomínají a tak každý rok hrají překvapené, že přijde zase podzim a vyplavuje jim na povrch vše možné a nemožné, o čem už ani neměli tušení! 🤨🙈 Někteří to nechtějí vidět a tak jsou podráždění a naštvaní na celý svět, protože si nedovolí vracet se zpět.. logicky se vrací k lineárnímu času, ale ono to nejde a tak trpí..

Právě v okamžicích, jako jsou tyto podzimní dny kolem 11.11 si uvědomuji, že čas není tak úplně lineární, jak se snaží tvářit po celý rok (rád to objasním níž). Tyto dny jsou totiž mystickým obrazem a odrazem nás samých. Vyplouvá z nich na povrch z hloubek i to, na co jsme třeba již dávno zapomněli. Na chvíli se tak lidé mohou stát opět částečně dětmi, jež zažili různé těžké zkušenosti a čím více je s odporem odmítají, tím více trpí.

V kolektivním vědomí se nese plno depresí, smutků a pokud si nehlídáme své pole, můžeme brečet jako želvy, aniž by nám bylo vůbec jasné proč. Jako kdybychom mohli brečet celé dny i bez důvodu. Mnozí lidé tak mohou čistit staré křivdy i za druhé, pokud jsou vnímavější a přijmou je za své, což také nemusí být zrovna ideální cestou. Podzim si nese kolem 11.11 to největší čištění všech emocí, vztahů, minulostí hluboko pohřbených a všeho, co jsme si nedovolili přijmout, prožít a vstřebat.

Děje se to rok co rok, sleduji zde mnoho reakcí na bránu 11.11 a rozhodl jsem se tedy také opět po roce popsat co se děje a také dát tipy, jak se k tomu postavit, aby to mělo co nejpřínosnější efekt.

V první řadě si najdi nějaké příjemné místo, kde můžeš najít klid a být chvíli jen sám se sebou. Lehni si nebo si sedni a přečti si tyto tři základní kroky. Poté si zavři oči a s časem který záleží jen na tobě se projdi touto cestou krok po kroku. Není důležitá cesta, důležité je udělat především správné kroky, klidně se tedy i vracej, procházej podle sebe, není třeba spěchat - děláš to přece pro sebe 🍀

- Odpusť postupně sobě samému/sobě samé za vše, co sis způsobil - pocity, myšlenky, činy, situace, emoce, křivdy, bolesti, zlosti, frustrace, deprese. Tak se očistíš od svých vlastních kamenů, které můžeš nechat spadnout. Je třeba prožít si zahození těchto břemen tak, abys opravdu pocítil/pocítila úlevu.

- Odpusť všem, kteří ti ublížili. Ať už na rovině fyzické, psychické, mentální či energetické. Tak se očistíš od všech kamenů, které jsi přijal/přijala a které tě tíží. Tyto cizí kameny se staly tvými, přijmi je a také vše, co se stalo. Až ty kameny uvidíš, prožiješ a pochopíš jak vznikly, teprve poté je můžeš zahodit a pocítit odlehčení od břemen.

- Omluv se svému tělu, že všechny ty kameny muselo nosit. Omluv se za všechny bolesti, nemoce a problémy, které tyto kameny způsobovaly. Omluv se všem buňkám ve tvém těle, kde je vše zapsáno v DNA. Uvědom si zodpovědnost za vše, co je zde zapsáno, za opakující se vzorce těchto bolestí a pak tělo popros jako součást božího vědomí o přepis těchto vzorců. Popros, aby se již tyto vzorce neopakovaly a převezmi zodpovědnost za vše, co se do těla zapíše. Teprve pokud dokážeš tělo vidět jako boží nástroj, o který se dokážeš s láskou starat, teprve poté ti tělo dokáže posloužit bez bolestí z kamenů z dob minulosti 🙏☯️💜

Některé kameny minulosti může být těžké zahodit. Odpustit sobě, lidem a přivolaným situacím. Pro důslednější práci si to vše můžeš napsat. Pokud toužíš napsat nějaké osobě, udělej to. Nenos v sobě tíhu minulosti, vypsat se je jedna z efektivních metod, jak vše uchopit, dostat ze sebe všechny ty pocity a emoce a jak to vstřebat, přijmout a pustit.

Je třeba si prvně uvědomit, že v tomto období často nepíšeš za své přítomné já, které to má již na oko vstřebané. Vracíme se ve svých prožitcích do hloubek svých ublížených dětí, do dospívajících a hledajících se osob, které se stále hledají, vyvíjí a je pro ně vše co se stalo mnohem bolestivější a intenzivnější, než pro tebe v tuto chvíli! To oni si v první řadě potřebují ulevit, né ty.. ne tak, jak se vnímáš, neboť jsi stále v lineárním čase. Tento čas je ale jen iluzí, vše se prolíná a to vše co si pamatuješ jsi stále ty, vyjevují se ti zde ty pocity a emoce, ačkoliv už bys reagoval třeba úplně jinak.

Jsou to lépe řečeno tvá minulá já, ale jak už jsem řekl, čas není tak lineární jak se zdá. Tyto osoby a situace se různě prolínají a oživují, proto jsme v těchto časech znovu zraněnými dětmi, odmítnutými partnery, lidmi jež nebyli přijati a nebo byli vyhozeni z práce. Proto pokud chceš napsat bývalému partnerovi, šéfovi z práce, svým rodičům, životu jako takovému nebo sobě samému, udělej to! To poslední z toho je nejdůležitějším bodem..

Ať budeš psát komukoliv, v první řadě píšeš sobě, děláš to pro sebe a není tedy třeba někomu nic vyčítat. Cítíš-li odhozené kameny, umíš je popsat a zároveň si udržet i své přítomné vědomí, které vše již chápe. Dáváš tak prostor odpustit všem zraněným já, dát jim pochopení i lásku. Pokud někomu píšeš, uvědom si, že nepíšeš konkrétnímu aktuálnímu já.

Píšeš také zraněnému já minulosti, které potřebuje pochopení a odpuštění. Osoba které píšeš, se již dávno může chovat zcela jinak. Tak si dovolíš odosobnit se od všeho co se stalo a vidět to ze všech úhlů pohledu. Pojímat vše s vděkem jako zkušenost, která tě naučila být teď tím, čím jsi a zrovna tak tato zkušenost tě formuje nyní v přítomnosti k tomu, co budeš.

Je-li možné napsat to s tímto vědomím, bude to velký posun jak pro tebe, tak pro kolektiv. Zprávu nakonec není třeba ani odeslat, to už záleží na tobě, ale není to nutné. Někdy se již nemůžeme kontaktovat s dotyčnou osobou a dopis je tedy opravdu v tom pravém významu jen pro nás. Můžeš jej pak spálit očistným plamenem a povstat jako zrozený fénix z popela bez zatěžujících kamenů minulosti 🙏☯️💜

Podzim je tedy očistným obdobím a je na tobě, jak tuto podporu využiješ, dovoluji si na toto téma zmínit závěrem i meditaci, která je vedena k tomu, abychom mohli uvolnit tyto staré energie a uvést je do rovnováhy ☯️✨ Pokud se nám to povede, o to větší dary lze očekávat, neboť po čase čištění přichází období multidimenzionálního vědomí, čistého propojení pro ty, jež si tuto práci dovolí 🙏

Zmíněná meditace je zde: https://citem.webnode.cz/meditace-na-ocisteni-vztahu-minul.../

Přeji všem krásný očistný podzim ✨💙✨

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky