ODPUŠTĚNÍ SOBĚ I DRUHÝM

Odpuštění druhým se zároveň prolíná s odpouštění sebe sama. Myslíme-li odpuštění vážně, děláme to pro sebe i pro druhé zároveň 🙏☯️💜
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Toto téma do kterého vás nyní zvu je spojené s odhozením břemen, jež si v sobě nosíme. Jsou to uzly energie s destruktivním účinkem neovladatelných emocí nás samých a případně i druhých, ke kterým cítíme zlost či nenávist.

Odpustit není žádná slabost nebo naivita, je to velká síla a zodpovědnost. Je to uvědomění si hodnot nás samých i druhých, je to pochopení umožňující jít do soucitu a ctění svobodné vůle nás všech.

Říct větu typu: "tohle nikdy neodpustím" zní v mém chápání jako - tuto hořkost stahujícího balvanu neklidu si ponesu stůj co stůj. Ponesu si ho bezohledně k sobě samému i mému tělu, které tíží.

Ačkoliv naznačuji, že máme tyto balvany zahodit, rozhodně neříkám, že si chování druhých máme nechat líbit. To že lidé kolem mnohé nevidí a neuvědomují si co činí jim není omluvou, ale chce to soucit 🍀

Například tlustý pán přežírající se jen tučným masem, jež trpí vysokým cholesterolem a tlakem s dýchacími obtížemi a vším možným má právo vyjádřit veganskému sportovci, jež je zdraví a v kondici, že by měl jíst také maso jako on - že je to zdravé a on si tak své zdraví ničí.

Sportovec sice může vidět hloupý soud, že si hlídá stravu, poslouchá své tělo a cítí se skvěle. Také může vidět, že druhý prodělá pravděpodobně zanedlouho infarkt nebo mrtvici, či něco podobného, ale pokud jej to naštve, není o nic lepší a zase soudí a je jedno jak moc pohrdavě se tlustý pán dívá, jak důležitě nebo ironicky.

Je to naprosto v pořádku, není třeba zasahovat do světa tlustého pána, který to mohl myslet i dobře a je jen přesvědčený o své pravdě. Zde se nevyplácí předkládat svůj pohled, pokud se lidé neptají, ale zároveň je nemá smysl poslouchat, chce to odejít se soucitem bez rozbrojů a diskuzí.

Výměna názorů je zde ztrátou energie, času a plodí další a další uzly a rozbroje, protože se sportovec ani pán v názorech nepřijímají a je to tak v pořádku 🍀 Je jedno kdo to začal, moudrostí je to ze své strany nepodporovat, neživit a vstřebat.

Nevyžádané rady bývají často tou nejhorší možnou pomocí, kterou v dobré víře šíří ti, jež jsou o své pravdě přesvědčeni, nevytváří si možnosti vidět i další úhly a přijmout je. Moudrost je vidět i světy druhých, najít soucit a pochopení a nemít jim za zlé jejich soudy, když jejich svět je zcela odlišný.

My jsme kdysi také viděli jinak, než dnes a odsoudili či byli odsouzeni, tímto se učíme zůstat klidnými i tam, kde burácí bouře. Vnitřní síla není o vyjádření skrz slova, vnitřní síla je najít pochopení i tam, kde jej druzí pro nás nemají, najít ji uvnitř a ne venku.

Vnitřní síla je za mě být si vědom sám sebe a svých činů, aniž bych je musel obhajovat před druhými. Vnitřní síla je dovolit si i odejít tam, kde to druzí budou považovat za zbabělost či povýšenost a přesto jim to nemít za zlé. Je to o pohledu, jež nás přesahuje a přijímá takové, jací jsme 💚

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky