Báseň v okamžiku, v jediném zrnku písku..  

Spatříš-li v zrnku písku celý svět a nebe poznáš ve květině, tu v dlani sevřeš nekonečnost hned a věčnost ve vteřině.

Cítíš-li srdcem hravost slov mých, Tebou vyřčených a v každém teď spatřených, víš již.. kdo skládá.. nejsem to já, jsi to ty, jež právě čteš, cítíš, spatřuješ..

Sebe sama v poznání.. již není čas na váhání, to jsi Ty s velkým T, neboť Ty cítíš srdcem v přítomnosti, ty vnímáš spojitosti, jež spojují nás všechny, co přítomnost skrz srdce zří tam uvnitř, kde zrnko písku i rosa na květině sevřeny i otevřeny jsou světu, s každou vteřinou, jež rozplývá se v tobě a ty v tomto světu, jež stvořili jsme právě teď. 

Zrnko k zrnku nabývá a květina ke květině.. přidávají se a voní.. to vše v tobě vzniká, zaniká a opět se rodí.. Tys básník vnímající přítomnosti v hojnosti sebe sama obsažené, pokud rozumíš, pokud vnímáš, pokud se mnou sníš.. 


Pak se mnou a já s Tebou stáváme se jedním a tím samým okamžikem, jež se rodí a sám sebe zažívá v tomto propojení.. Rosa na květině vyživuje žízeň radosti a vášně, kvete a provoní nás zcela, tam kde vnitřní opýlení zažívá medonosná včela, jež Tebe i mě uvnitř zcela rozbzučela..

Snad zrnko písku najde v tobě další přízeň osudu, kde já i ty již bát se nebudu.. tedy bát se nebudeme, neboť ze zrnek jsme My, kde ze zrnek se Písek stává a z něj staví každý ten svůj vnitřní svět opojení.. propojení, napojení, opýlení, rozptýlení v přítomnosti blažené, v téže přítomnosti se nyní všichni spatřeme..

Nebe i svět v nás a my v světu.. zrnkem, květinou i včelou v jednom okamžiku.. a rosou jež z očí v opojení sebe sama stéká, aby našla Řeku i Písek jež se z jednotlivých zrnek skládá, kdy zrnko vnímá Písek, tak jako kapka rosy Řeku..

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky