Meditace a moje tvorba

Tvořit meditace je pro mě jako pro malíře malovat obrazy, pro skladatele tvořit hudební skladby, pro básníka vytvářet básně a poezie plné metafor a připodobnění života.

Malíři, skladatelé a básníci jsou různí. Umělci zachycují jak radost, tak i smutek. Libují si většinou v nějakém naladění, které je jim blízké. Pro mě je to cesta prožitku k úplnosti, pravdivosti a celistvosti.

Tato celistvost za mě nic nepřehlíží, vše co se v ní odehrává zkoumá, přijímá a s tím i roste a učí se vše pojmenovat a vnímat. Díky tomu objevujeme sami sebe a zjišťujeme, co nás naplňuje a povznáší a co nás naopak rozlaďuje a děsí.

Z toho důvodu je třeba postavit se děsům a rozvinou to co nás přesahuje, to co ze srdce milujeme a to jsme teprve my nesvázáni děsy - to máme dělat. Pro mě je to tvoření meditací různými způsoby na mnoho témat a zaměření, které vnitřně cítím, že tvořit mám - kde mě tvorba naplňuje a povznáší!


V čem jsou moje meditace výjimečné?

  • Netradiční styl - meditace tvořím jedinečně podle intuice a naladění se na téma
  • Praktičnost - zaměřuji se na práci s přesahem s využitelností v praxi pro vnímavé jedince
  • Duchovní témata - téma meditací vnímám dopředu, chodí tedy přesně taková témata, která jsou aktuální. Meditace zpracovávám skrz intuici a své vlastní zkušenosti
  • Pestrá struktura - meditace obsahují různé techniky, zaměřuji se na práci s dechem, myslí a vnímání těla - součástí jsou i interaktivní prvky a různé pozice dle vhodnosti

Co je nejdůležitějším článkem při jejich tvorbě?

  • Energetická stopa - energetickou harmonizaci vnímám v první řadě skrz téma. Některé meditace vystřelují více nahoru, jiné zase uzemňují. Vždy jsem však veden, aby bylo v mých meditacích v rámci rovnováhy obojí. Energie jsou šířeny především tak, jak si to dovolí meditující, účinek se tím zvyšuje i snižuje podle našeho umožnění. V meditacích se na energetické stopě běžně podílí kameny, hudba a můj hlas, všechny prvky ladím podle témata ve svém napojení, které je pro zaměření meditace nejvhodnější
  • Téma - Vždy mi jako první přijde téma, na které se tvoří. Poté se skládá teprve obsah, způsoby a techniky. Zdůrazňuji to proto, aby bylo jasné, že jsem netvořil záměrně Arkturiánskou nebo Hathorskou meditaci. Přišlo téma napojení se na vyšší vědomí a nalezení své vnitřní síly a poté přišla inspiraci Arkturiánských energií a Vikingů, neboť tyto kvality jim jsou blízké. U téma napojení na zdroj a spojení s vyšším já přišli Hathoři, neboť zdrojové energie jsou jim vlastní a těmito technikami se přirozeně zabývají

Dva dělají "totéž" - ale není to totéž! Vytvářím meditace, protože mě k tomu žene touha mého srdce a vidím v tom smysl. Lidem pomáhají, mění jim to životy - jinými slovy mě to nesmírně a vesmírně naplňuje a cítím že i ty, jež si je dopřávají 💖✨


Kdyby Tě více zajímalo téma meditací od mé maličkosti, dám ti odkaz na rozhovor. V tomto rozhovoru rozebíráme meditace přes 2 hodinky se Suenneém, zakončení je samozřejmě s živou meditací!
Rozhovor se Sueneém

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky