MOUDROST HATHORSKÝCH BYTOSTÍ

DNA
V současnosti lidé využívají méně než třetinu genetických informací, které mají k dispozici. Z dostupných kodonů, což jsou jednotky nebo molekulární brány pro uchovávání paměti na genetické úrovni, většina lidí nevyužije ani jednu třetinu. Zbývají dvě třetiny genetického potenciálu, jenž se nabízí k využití; a sice bez toho, aniž by bylo potřebné přidat další vlákno. Jinými slovy: Vaše dvoušroubovice (dvojitá spirála, kterou lidstvo využívá), je aktivována jenom z jedné třetiny. Začněte-li po spirále stoupat vzhůru, zvýší se i potřeba větších schopností a citlivosti. Až k tomu dojde, vaše DNA - coby reakce na tuto potřebu - spontánně aktivuje potřebné kodony. Posléze se bude aktivovat stále více vašeho genetického potenciálu. Dříve, než přejděte k dalším vláknům DNA, je z našeho pohledu důležitý první krok úplné aktivace všech vláken, jimiž zatím disponujete.

Z různých důvodů je naprosto bezúčelné rozčilovat se nad tím, že vaši genetiku kdysi (z) manipulovaly mimozemské inteligence. Hněv je totiž nesourodá emoce, nedokáže resonovat s vyšší úrovní spirály vědomí. Je to promarněná energie i proto, nebot veškeré vědomí pluje v cyklech. A vy právě procházíte z velmi jemného cyklu. Vaše vědomí se znovu probouzí. V různých oblastech vesmíru a v různých časových obdobích spí. Někdy prochází vědomí cykly vysokého rozkvětu, a jindy cyklu ústupu do temnoty, kdy je jeho potenciál minimální. A někdy se zdá, jako by se zcela ponořilo do jakéhosi druhu hlubokého spánku. Tyto cyky trvají celou věčnost a donekonečna se opakují.

Lidé těmto cyklům růstu nerozumějí, jelikož jsou neskutečně z gigantické. Život je cyklický pohyb vědomí, jež se právě probírá z dřímot. Naše rada těm, kdo jsou rozčilení, jelikož cítí "okradení'' o aspekty DNA, je docela jednoduchá: Nechejte minulost minulostí, odpusťte všem účinkujícím a uvolněte se. Jakmile se hněv rozmělní, zaměřte svoji pozornost na to, co v tomto okamžiku leží před vámi. Hněvem nic nedosáhnete, pouze zpomalíte svůj růst. Otevřete se lásce, přijetí, respektu a službě ostatním. To prospěje k ozdravení minulosti a urychlí váš vývoj více, nežli cokoliv jiného. Láska uzdravuje vše, čeho se dotkne, a otvírá dveře, které byly zavřeny.

Bytosti Hathorů 🙏💙
(V případě zájmu mohu doporučit nachystanou Arkturiánskou meditaci na aktivaci DNA.. 
 více k ní zde -
Arkturiánská meditace 🙏💜)

Rezonance orgánů
Zvyšování intenzity planetárních energií je ohromnou výzvou pro všechny biologické systémy; jak se zvyšují planetární vibrace, zvyšují se i vibrace všeho, co se na planetě nachází a sice až do molekulárních a atomických úrovní. Buňky a tkáně, z nichž se vaše orgány skládají, jsou rovněž více aktivovány a podněcovány. A z důvodu nevyřešených emocionálních témat vibrují některé orgány rychleji a výše nežli jiné.

Kupříkladu játra drží potlačený hněv a v ledvinách se ukládá potlačený strach. V plících najdeme potlačený smutek. Existují ještě další vztahy mezi orgány a emocemi. Pokud celé vaše tělo začíná zvyšovat svoji vibrační frekvenci, jelikož rychleji kmitá planeta, neprojevené emoce udržují orgány v nižších vibrací, zatímco zbytek tělesného systému své vibrace zvyšuje.

Dalším důvodem, proč mnozí z vás zažívají zvýšenou intenzitu emocí, je ten, že orgány, jež tyto emoce drží, aby udrželi krok s vibračním vzestupem, doslova vybízejí emoce ze sebe ven.
Hathorské bytosti 🙏💙

Příčiny degenerativních onemocnění ☯️
Zásadní příčinou degenerativních onemocnění je z našeho pohledu klesající vitalita Země. Na počátku byla Země velmi silná. Ledovce a ledovcové aktivity obrušovat skály a transformovali kameny v minerály. Voda byla silně mineralizována, půda byla bohatá na minerály a obsah kyslíku byl daleko vyšší. Vaši vědci odhadují, že aktuální stav kyslíku se pohybuje okolo 18%, zatímco před několika stovkami let to bylo okolo 30%. Z důvodu tak obrovského úbytku obsahu kyslíku se snížil i objem dostupné prány. Někdo by se mohl zeptat proč se něco takového děje.

Dochází k tomu z mnoha příčin. Při pohledu na lidské chování je to proto, že ničí lesy, dokonce i deštné pralesy, zamořujete si oceány, což negativně ovlivňuje plankton a další organismy v oceánu, jež produkují kyslík. Lidstvo jako kolektiv je natolik oddělené od Země, že si sami ničíte podstatu své existence. Jelikož většina lidí - každý sám za sebe - nahání své osobní cíle, je ve vaší kultuře velmi málo respektu nebo pochopení, že je nutné se o matku Zemi starat. V zemědělství dochází k masovému ničení zásadních výrobců kyslíku - stejně jako k vyčerpávání minerálních rezerv v půdě.

Hathorské bytosti 🙏💙

O anomáliích počasí
Model počasí je kompletní interakce mezi fyzickými silami jakými jsou žár, teplota, vlhkost sucho či tlak. Tento jev je také spojený s jemnohmotnými sférami čtyř elementů; na této úrovni může být počasí ovlivněno lidským vědomím a emocemi. Velmi zjednodušeně řečeno, vaše modely počasí jsou zrcadlovým odrazem kolektivních lidských emocí a myšlenek.

To může přijít divné někomu, kdo počasí vnímá pouze jako trojrozměrný pozemským jev. Ale podíváme-li se na to z jiných dimenzí, je jasné, že tornáda a hurikány v některých oblastech odrážejí vzájemné vztahy mezi lidským a planetárním vědomím - stejně jako kolektivním vědomím říše rostlin a zvířat.

Počet katastrofických typů počasí stoupá, což se částečně děje kvůli aktuálnímu chaosu. Lidské emoce jsou na kolektivní úrovni víc a více nestálé, což ovlivňuje biosféru, kde se setkává biologie s vědomím. Jakmile se dnes podíváte na modely počasí, všimnete si, že se tornáda objevují na místech, kde se tradičně nevyskytovala. Z toho lze jasně vidět, že se definitivně něco mění 🙏🌍☯️

Hathorské bytosti 🙏💙

Jako poslední věc Ti zde mohu nabídnout Hathorskou meditaci - napojení na zdroj a propojení se s vyšším já.. (v odkazu je i hathorská technika na proudění pránické energie).. 
Více k ní zde -
Hathorská meditace


Více v knize: Moudrost Hathorů

9.11.2019  Channeling pro mě i pro ostatní, co si těmto slovům přejí naslouchat. Je od bytostí, které si přejí, aby si v případě potřeby odpověděl každý sám, kdo k němu právě v tuto chvíli promlouvá 🙏💙 

Klid může být v bouři a Slunce v mračnu, ale nic nerozhodí Slunce a ani tvůj vnitřní klid, když se zaměříš do tvého niterního bytí. Slunce svítí i za mraky a ty můžeš cítit klid i při nepříjemných situacích. Možná o tom je toto poselství pro tebe, ale to se nedozvíš, pokud jej nepřečteš. Je pro tebe?

Život, jež zde na Zemi zažíváš, nabízí mnoho lekcí. Svou nečinností ve sféře hádajících se lidí, jsi oblékl neviditelný plášť, avšak bude to trvat, než pro hádající se lidi zmizíš. Vždy je třeba udělat krok prvně v sobě, než se změny projeví i v realitě kolem. Tak se prověří, jestli to myslíš upřímně.

Svým výstupem v lásce, úctě a pokoře oslovíš mnohem více duší, než doposud. Nastala doba, kdy již mnohem více lidí rozlišuje, jaké vibrace jsou v polích lidí živeny a podporovány. Již není třeba na nikoho ukazovat, ti jež mají v poli hádky, ti na sebe vzájemně ukazují. Sami se odhalují svými činy.

Doba přilévání do ohně byla a je vhodná pro individuální posun, neboli pro naše vývojové etapy. Není to však cesta pro kolektivní vzestup a je třeba to zde zmínit! Rádoby duchovní pořady a lidé, jež se pomlouvají navzájem, nám prokazují službu tím, že se již okatěji odhalují. Není tedy třeba jim věnovat více pozornost.

Lidé si sami vybírají podle své úrovně vnímání. Nepříjemnosti nás směrují jak k posunu, tak k egoistickému chování našeho já a proto je tedy třeba pozornost k jednotlivci -> "Co živíš? K čemu je to co živíš užitečné? Jak to prospívá tobě a jak celku?"

Pokud zjistíš, že informace u tebe nerozvíjí radost, lásku, empatii a ani nic dalšího povznášejícího a dokonce ani ta informace sama o sobě není nijak užitečná a použitelná -> "proč ji stále živíš?" Je na čase odpovídat si na tyto otázky a na to, co nám jednotlivé myšlenky, situace a činy dávají a jsou-li podpůrné, destruktivní či směsí obojího.

Je třeba zamýšlet se, jak se dají nahradit či zefektivnit a na to už zase odpoví tvé nitro. Je třeba uvést mysl a nitro do souladu. Možná lidštěji a lépe zní srovnat hlavu se svým srdcem, aby si vyšli v lásce vstříc. Aby hlava nemarnila přání srdce a podporovala cestu, jež nás vnitřně naplňuje a pohání.

Zároveň aby srdce naslouchalo cestám, které hlava ve své moudrosti bez strachů a v radosti objeví - aby se nechovala, jak se říká " jako hlava - nehlava". V tomto světě je zapotřebí obojí, láska i obezřetný plán. Je zde snadné sejít z cesty, ale není to slabost nebo tragédie. Věděli jste, že to zde nebude lehké!

Je to zde přirozená záležitost a pokud jsme k sobě upřímní, pochopíme špatný směr a jeho lekce tak, abychom mohli správně odbočit na další křižovatce života. Výhoda je zde ta, že je mnoho křižovatek a v těch se dá jak ztratit, tak nalézt. To už je záležitost pro každého z nás, důležité je, že máme na výběr!

Jinými slovy je tu mnoho možností, jak objevit ten správný směr, vždy je však třeba vidět ten vnitřní směr, protože od něj se vše odvíjí a chvíli trvá, než se to v hmotě projeví. Zde je možné uvést i praktický příklad směru a spolupráce srdce a mysli.

Dejme tomu, že chceš postavit dům! Začneš bez přípravy stavět? Objednáš si firmu? Poradíš se s někým? Víš vůbec, kde stavět a jaké účely dům bude plnit? Ten nejkrásnější dům je třeba prvně stvořit v sobě a skloubit přání a vize s moudrostí, s kterou bude mysl krok po kroku plnit naše sny.

Pokud je niterní touha opravdová a náš záměr upřímný a vytrvalý, pak dům bude stát. Pokud to není upřímné, dost možná spadne a nebo se nedostaví, případně nebude tak útulný a ty se nebudeš cítit dobře. Poté budeš vědět, že tvůj směr a soulad obou center nejsou v pořádku, jak si tvé já myslelo. Mnoho záměrů zůstane jen vizí, to ale není chyba života, ale tvoje!

Další chanelling ze začátku roku 2020 o tom, co jsme.

Jsem nezachytitelný obraz ničeho, zachycených v ničem. Z jiného spektra vědomí nejsem a nejsem ani ten obraz, neboť i ten je pomíjivý.. vše co čteš a vidíš, je jen interpretace skutečného, které je pojímáno tvou myslí v podobě iluze, kterou si vytváříš. To je v tomto světě důvodem tolika nedorozumění, nepravd a sporů. Jsem vším a ničím kolem v tom všem a ničem zároveň..

neboť ve světě těchto iluzí, jsou z vyššího spektra vědomí tyto iluze propojeny. Z dalšího vyššího spektra jsou iluze propojeny s pravdou, která je součástí všeho jako neoddělitelný všeprostupující celek, v kterém se to vše tvoří. Je to na oko naprostý chaos, zcela bez kontroly a přesto je vše plně pod kontrolou a v naprostém souladu vyšších principů. Právě proto v tomto světě iluzí nelze celou pravdu zcela pojmout, je třeba prvně vystoupit z tohoto světa mysli a poté jej včetně veškerého vesmírného nekonečna obsáhnout - stát se toho všeho součástí! 🙏☯️

Poté budeme vědět naprosto vše, ale žádná otázka nebude dávat smysl, neboť bychom věděli odpověď i otázku dřív, než by ji někdo položil.. Tam tedy nemá smysl se ptát, tam nemá smysl vůbec žít způsobem, jaký znáte. Ne v závislosti na čase, místě a myšlení.. ne tak, jak jste zvyklí - proto na to nejste připraveni a proto potřebujete prvně pochopit svou zkušenost zde na Zemi, potřebujete čas v přítomnosti této reality na objevení smyslu tohoto života, abyste se na základě prozření mohli k tomuto stavu přiblížit a abyste do něj mohli nahlédnout.

Kdybyste žili v tomto stavu osvícení navzájem mezi sebou - nebylo by nikoho, kdo by se ptal a ani kdo by odpovídal a dokonce by nebyl ani ten, kdo by tomu věnoval pozornost, neboť vše je již součástí vědění v přirozeném bytí - jakmile by to někdo skrz mysl popisoval slovy, stalo by se vše opět oddělenou iluzí a byl by z tohoto přirozeného vědomého bytí moudrosti a vědění - odpojen..

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky