KLID MŮŽE BÝT V BOUŘI A SLUNCE V MRAČNU

Klid může být v bouři a Slunce v mračnu, ale nic nerozhodí Slunce a ani tvůj vnitřní klid, když se zaměříš do tvého niterního bytí. Slunce svítí i za mraky a ty můžeš cítit klid i při nepříjemných situacích. Možná o tom je toto poselství pro tebe, ale to se nedozvíš, pokud jej nepřečteš. Pro koho je?
☯️
Život, jež zde na Zemi zažíváš, nabízí mnoho lekcí. Svou nečinností ve sféře hádajících se lidí, jsi oblékl neviditelný plášť, avšak bude to trvat, než pro hádající se lidi zmizíš. Vždy je třeba udělat krok prvně v sobě, než se změny projeví i v realitě kolem.
☯️
Svým výstupem v lásce, úctě a pokoře oslovíš mnohem více duší, než doposud. Nastala doba, kdy již mnohem více lidí rozlišuje, jaké vibrace jsou v polích lidí živeny a podporovány. Již není třeba na nikoho ukazovat, ti jež mají v poli hádky, ti na sebe vzájemně ukazují. Sami se odhalují svými činy.
☯️
Doba přilévání do ohně byla a je vhodná pro individuální posun, neboli pro naše vývojové etapy. Není to však cesta pro kolektivní vzestup a je třeba to zde zmínit! Rádoby duchovní pořady a lidé, jež se pomlouvají navzájem, nám prokazují službu tím, že se již okatěji odhalují. Není tedy třeba jim věnovat více pozornost.
☯️
Lidé si sami vybírají podle své úrovně vnímání. Nepříjemnosti nás směrují jak k posunu, tak k egoistickému chování našeho já a proto je tedy třeba pozornost k jednotlivci -> "Co živíš? K čemu je to co živíš užitečné? Jak to prospívá tobě a jak celku?"
☯️
Pokud zjistíš, že informace u tebe nerozvíjí radost, lásku, empatii a ani nic dalšího povznášejícího a dokonce ani ta informace sama o sobě není nijak užitečná a použitelná -> "proč ji stále živíš?" Je na čase odpovídat si na tyto otázky a na to, co nám jednotlivé myšlenky, situace a činy dávají a jsou-li podpůrné, destruktivní či směsí obojího.
☯️
Je třeba zamýšlet se, jak se dají nahradit či zefektivnit a na to už zase odpoví tvé nitro. Je třeba uvést mysl a nitro do souladu. Možná lidštěji a lépe zní srovnat hlavu se svým srdcem, aby si vyšli v lásce vstříc. Aby hlava nemarnila přání srdce a podporovala cestu, jež nás vnitřně naplňuje a pohání.
☯️
Zároveň aby srdce naslouchalo cestám, které hlava ve své moudrosti bez strachů a v radosti objeví - aby se nechovala, jak se říká " jako hlava - nehlava". V tomto světě je zapotřebí obojí, láska i obezřetný plán. Je zde snadné sejít z cesty, ale není to slabost nebo tragédie. Věděli jste, že to zde nebude lehké!
☯️
Je to zde přirozená záležitost a pokud jsme k sobě upřímní, pochopíme špatný směr a jeho lekce tak, abychom mohli správně odbočit na další křižovatce života. Výhoda je zde ta, že je mnoho křižovatek a v těch se dá jak ztratit, tak nalézt. To už je záležitost pro každého z nás, důležité je, že máme na výběr!
☯️
Jinými slovy je tu mnoho možností, jak objevit ten správný směr, vždy je však třeba vidět i ten vnitřní směr, protože od něj se vše odvíjí a chvíli trvá, než se to v hmotě projeví. Díky tomu se ukáže, jestli náš směr myslíme vážně. Zde je možné uvést i praktický příklad směru a spolupráce srdce a mysli.
☯️
Dejme tomu, že chceš postavit dům! Začneš bez přípravy stavět? Objednáš si firmu? Poradíš se s někým? Víš vůbec, kde stavět a jaké účely dům bude plnit? Ten nejkrásnější dům je třeba prvně stvořit v sobě a skloubit přání a vize s moudrostí, s kterou bude mysl krok po kroku plnit naše sny.
☯️
Pokud je niterní touha opravdová a náš záměr upřímný a vytrvalý, pak dům bude stát. Pokud to není upřímné, dost možná spadne a nebo se nedostaví, případně nebude tak útulný a ty se nebudeš cítit dobře. Poté budeš vědět, že tvůj směr a soulad obou center nejsou v pořádku, jak si tvé já myslelo. Mnoho záměrů zůstane jen vizí, to ale není chyba života, ale tvoje!
☯️
Channeling pro mě i pro ostatní, co si těmto slovům přejí naslouchat. Je od bytostí, které si přejí, aby si v případě potřeby odpověděl každý sám, kdo k němu právě v tuto chvíli promlouvá 🙏💜

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky