POSELSTVÍ Z VESMÍRU

Život se odehrává neustále.. právě teď se v tuto chvíli odehrává něco úžasného! Můžete si uvědomovat tento text, své tělo, smysly, svůj život a jeho vývoj od narození až po přítomnost, v které čtete tento text. Je to ovšem jen střípek nebo spíše takový "puzzlík" jedné ohromné skládačky, která je v pohybu a neustále se tento její obraz vyvíjí! 🙏 Dílek z pohledu životů, které máte za sebou, aniž byste si je třeba pamatovali a přičemž Vás ještě další čekají - jsou to tedy dílky z nespočetného množství skládačky životů s nespočetnými možnostmi a vývoji a přesto má vše svůj řád, který je jako takový v neustálém proměnlivém pohybu! Až tak je to složité a jednoduché zároveň ☯️✨ I vaše role v tomto životě se dá přirovnat k jednomu puzzlíku z 8 miliard dalších puzzlí, které dohromady tvoří pohyblivý celek této skládačky z pohledu jedné planety a celá tahle skládačka tvoří opět jeden dílek z nespočetných dalších dílků skládačky zvané makrokosmus - puzzle složené z nekonečných vesmírů a přesto každý jeden dílek skládačky mikrokosmu i jeden dílek z planety i jeden dílek puzzle jako vás - ovlivňuje celý tento celek! ☯️🙏

Je to ohromující a fascinující, protože každý jste si sem přišli něco zažít a přesto je zcela na vás, co to bude 🍀 Dobrovolně jste se rozhodli jít si zde skládat puzzle a přesto je na vás jakým způsobem, přičemž každý dílek zde má vliv na celkovém vzhledu celé skládačky, která se vyvíjí tedy jak od jednotlivých puzzlíků, tak jako celkový obraz, v kterém každý puzzlík má vliv na konečném vzhledu, kterým se s každým "teď" vyvíjí! Tato evoluce se děje neustále, každá část skládačky je nesmírně důležitá, probíhá i nyní při tomto vašem čtení, právě teď pracujete na dílku a celkovém vzhledu obrazu - v přítomnosti i během tohoto čtení, tak ohromnou máte moc! Tak proč jste si proboha mnozí vybrali převzít přesvědčení o své bezvýznamnosti?!

Ať už váš dílek bude vypadat jakkoliv, bude dokonalý!! Jste originální kousek v tomto přeskládávání, nenahraditelný a jedinečný, ať už si o sobě myslíte cokoliv ☯️🍀🙏 Přesto jste se zde někteří rozhodli učit třeba nějaké vědě nebo náboženství, odžít a poskládat si nějakou zkušenost, v které Vám již je předloženo jak takový puzzlík vypadá a jaká je jeho úloha. Přejali jste ji od společnosti a uvěřili ve vaši obyčejnost. Ovšem i přesto zde nesete nedílnou součást většího celku, přestože jste se rozhodli být puzzlíkem podle předpokladů ostatních - a je vám umožněno být tedy obyčejným puzzlíkem, který zapadne přesně do připravené pozice určené společností - na základě vaší volby ☯️🙏

Jsou tu i lidé, kteří se sem rozhodli přinášet informace z duchovních sfér a mnohým z Vás se jeví jako pomatenci, blázni, ezoterici.. ovšem pokud Vám vaše mysl nedovolí pojmout, že se zde všichni na základě svobodné volby podílíme na vývoji a transformaci, zkuste alespoň přijmout a tolerovat naši hru "skládání puzzlí" tak, jako my přijímáme a tolerujeme tu vaši - a věřte, že je to někdy obtížné skrz utrpení, které tím sobě a mnohým vytváříte 🙏☯️Doporučuji Vám přijmout tuto naši hru nebo se alespoň učit respektovat toto naše rozhodnutí - bez odsuzování. S pochopením, že si mnozí vybrali zabývat se zde místo "běžných oborů většinové společnosti" právě touto duchovnější povahou a doslova Vás prosíme, abyste se pokusili mít rádi tento celek, kterého jste součástí! Ne kvůli nám.. ale kvůli sobě.. Věřte, že nám to zde nijak neulehčujete, pokud nás a lidi kolem soudíte a stále bojujete - ubližuje te tím všem okolo a především sobě samým 🙏☯️ Je opravdu těžké mít rád bytosti ničící sebe samotné a celý svět, ale snažíme se o to, přesto jsme také jen lidé a můžeme udělat chybu.. Je to tedy výzva pro nás pro všechny! Tím se tu všichni něčemu jako celek učíme a věřím, že se nám to bude dařit již lépe a lépe 🍀

Je to vzkaz pro všechny, kteří zde na této transformaci pracují a vědomě se podílí a je to také vzkaz pro ty, co pro to zatím nemají pochopení.. Věřím, že mnozí si ještě v této době přece jen uvědomíte, že to vše lze i jinak - v lásce k sobě samým i vašemu okolí. V lásce a respektu k planetě, zvířatům i lidem. Bez podmínek a v lásce k celému životu, celému celku, ke všemu a ke všem 💖✨ Pokud chcete být tohoto poselství součástí a souhlasíte s tímto výkladem a předáním dál, sdílejte (případně zkopírujte - pokud sdílení nelze) tento text a obohaťte sebe a další významem, který je v tomto poselství zaznamenán 🙏💜

Děkuji Vám, s láskou ke všem a všemu..
Ektara 💖✨🙏


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky