PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ

Spatřuji zajímavé, pestré a pro lidi přitom běžně nenápadné prolínání světů, které lidé běžně nevnímají, neboť jsou naprosto zaklíněni v tom svém světě, který si vytvořili. Tito lidé se běžně domnívají, že něco jako pomyslné síly dobra a zla v podobě andělů a démonů neexistují a z části mají pravdu.. svou pravdu, která vychází z jejich zkušeností.. nicméně lidé si často v těchto věcech moc zkušeností nedovolí.. Uznávají spíše věci, na které si mohou sáhnout nebo je alespoň vidět, případně to pojmout logicky, ovšem tato sféra je mimo toto čistě jen rozumové pojetí. Proto v tomto vnímání světů zůstávají tito lidé téměř slepí a co je hroší i k životu jako takovému. Tak si tito lidé jen stěžují a žijí svým nudným a téměř bezvýznamným způsobem plni strachů, bolestí a bezpráví, neboť svět se jim zdá být takový. Proto je dle nich třeba tvrdě bojovat a urvat si zde dobré postavení a podmínky třeba i na úkor dalších lidí, kterým nepřejí, neboť jsou konkurencí a hrozbou. Život se pro ně stal nekonečným bojem a místem utrpení..

Mám pro ně takové logické pouvažováníčko, světlo a tmu jako takovou uznává téměř každý, neboť ti lidé vidí, ovšem spektrum světla zachytitelné okem je přímo směšné. Vědci odhadují, že vidíme 1 % neboli se dá hovořit na základě výzkumů vědců, které svět lidí uznává - spíše o tom, co nevidíme než vidíme. Povšimněte si prvního velkého rozporu, kdy nevidíme skoro nic a přitom zastáváme tvrzení, že to co nevidíme není.. Je 99 % toho, o čem běžně lidé nemají téměř tušení.. a dovolím si oponovat, že dokonce ani to co vidí není pravdou.. Tmu sice zaznamenáváte, ale nevidíte. Není vidět, je to jen absence světla. Podobně je to s dobrem a zlem, ve své podstatě neexistuje zlo, jen absence dobra. Záleží také z jaké úrovně vědomí se na to díváte, z té nejvyšší není absence dobra, neboť vše je z té jedné a stejné energie, která vyplňuje naší hmotu, kterou my vidíme a která je všeho součástí. Vidíme tedy 1%, vidíme hmotné věci a nehmotný svět je pro nás lidi mýtus.. Máme to v genech, vždy když někdo s něčím přišel, byl to blázen.. později pokud to obhájil a dokázal vědecky, stal se géniem! Uznávaným géniem, kterému se předtím lidé smáli. Povšimněte si pomyslnou směšnou hranici, kdy lidé vnímají někoho za blázna, nebo génia, nicméně to vyjde v jejich porozumění nastejno - lidé totiž běžně nemají ani ponětí, co tito lidé vlastně říkají.

Chci tím říct, že na světě máme mnoho géniú, kteří jsou ve skutečnosti jen blázni a mnoho bláznů, kteří utekli ve svém vnímání natolik ostatním lidem, že jsou označováni za blázny jen chybně, neboť je nikdo nepojal. Náš svět je schválně chaotický a má plno fascinujících jevů, které lidstvo pojalo jako samozřejmost, kterou nemá smysl pitvat. Jak hloupí a naivní lidé.. nemají ani ponětí, co vše se kolem nich děje. Přejímají informace od systému, který je ovládá! Ani nepostřehli svou otrockou roli, kdy jsou klamáni, zneužíváni a schválně oblbováni jak hmotnou, tak nehmotnou sférou. Nevědomost je často sladká, lidé mají totiž pocit, že vše je v pořádku. Otrávili jsme zde vodu, půdu i vzduch, ledovce tají, zemětřesení nabírají oproti minulosti na četnosti i síle. Mění se počasí, mění se klimatické podmínky, podmínky působící na naše zdraví po fyzické i psychické stránce a lidé mají stále pocit, že je vše v pořádku - případně že se je to netýká! O dalších rovinách ani nemluvě, o nějakém působení na úrovni duše nemají ani ponětí, nemají totiž ponětí ani o tom, že nemají ponětí. Netuší, že vše je propojené se vším, jsou od dětství vychováváni s dogmaty a předsudky na svět, který ani nezahlédli. Nejsou si vědomi ani své volby a možnosti něco změnit. Obklopují se pomyslnými zdmi strachu, skrz které sami sebe neustále hlídají, trestají a svazují..

Mám pro vás i světlou stránku, to vše se mění a stále více lidí se probouzí! Začínaji si uvědomovat svou podstatu uvnitř a té celé otrocké hry. Kdy se zdravotnictví stará v důsledku o to, abychom byli nemocní. Finanční průmysl o to, abychom pocítili nedostatek. Sociální sféra o to, aby nás co nejvíce rozdělila a odvedla od sebe, poštvala nás proti sobě. Potravinářský průmysl, aby otrávil naše jídlo. Vodárenský, aby otrávil naší vodu. Soudnictví a právnických systém, aby si mocní mohli dělat, co jen chtějí a aby jim to prošlo, přičemž obyčejní lidé budou bezmocní. Průmysl zaměřující se na naši zábavu si vzal za úkol, abychom byli ještě hloupější, ovladatelnější a ještě více odtrženi od reality, která se kolem nás neustále děje a kterou lidé neustále přehlíží. Stali jsme se tak slepými, že sledujeme zprávy pro náš přehled dění, přičemž nám servírují lež a krmí nás negací a jejich dogmaty, které zase vesele přijímáme. Psychiatři se starají, aby každý dostal svou diagnózu stavu, který je natolik vážný, že je třeba jej ještě více prohloubit léky, neboť drogami s kterými již nemáme vůbec páru o světě kolem - bolesti odezní, neboť se z lidí již stává květák, který si není totiž vědom kolikrát ani sebe samého, natož svého okolí..

Svět se téměř zbláznil a téměř nikdo si toho ani nevšiml, zombie apokalypsa nastala, nicméně proběhla tak nenápadně, že lidé ani nezjistili, že se z nich stávají ovladatelní naprogramovaní zombíci.. Lidé kteří by mohli pomoct jsou označováni za zmíněné blázny, zombíci jsou označováni za "něco normálního" a ti co tento svět nejvíce ničí a přivádí k záhubě - ti jsou oslavováni a uctíváni! Vymývání mozků jede horem dolem od narození skrz běžný život, výchovu, školu, práci, zábavu, média - internet, televizi, rádia, hry, alkohol, drogy.. Lidé jsou tak naivní, že se doslova hrnou ke zdárnému konci s pocitem, že jsou na vrcholu vývoje této společnosti! Nevidí a ani nechtějí vidět tento úpadek společnosti. Tento nádherný svět, který nás má možnost učit milovat a prožívat nepřetržité okamžiky radosti a štěstí byl pozměněn uměle díky tomuto vnímání. Na místo lásky jsme objevili a vytvořili místo plné strachu, kterým nás tito vymývači mozků a tvůrci květáků a jiné zeleniny doslova ovládají. Povedlo se jim to tak dobře, že se tito lidé budou i být, aby byl svět stále stejný a budou se bít proti těm, co by jim mohli pomoci, ale jak už padlo, tohle vše končí! Není ani jiná možnost, neboť tma je jen absence světla, které si nyní lidé začínají uvědomovat v sobě samých a neboť i ta nejmenší svíčka naděje projasní tu největší tmu.

Možná jste čekali trošku jiný příspěvek.. začal tak slibně o světech, viďte? Jak ale chcete rozebírat posmrtné životy, mimozemský život, dění ohledně démonů a andělů, satana a boha, když jste si mnozí nevšimli ani toho všeho kolem? Začali jsme si hrát na pány tvorstva, postavili jsme se nad přírodu, nad zvířata.. obojí vymírá a vy jako lidé to nevidíte, protože to ani nechcete vidět.. nemůžete to zahlédnout, ani aspekty boha a principy jak funguje svět, když jste se postavili nad něj! Otočili jste se k životu zády, přestali mu naslouchat, ale to není chyba boha nebo života, je to především vaše chyba, ať už jsou okolnosti jakékoliv! Co asi tak čekáte, že se stane? Tato planeta již přežila mnohé civilizace a je na každém jednotlivci, jestli chce budovat její zánik nebo její probuzení..

Pro ty, co chtěli čistě příspěvek o "dobru a zlu" a celé této hře na jiné rovině vědomí, pak prosím tady - https://citem.webnode.cz/sachova-partie-zivotem/

To je vše.. více toho dnes již na jazyku nemám, děkuji za Váš čas a za vaše uvědomění, děkuji, že jste a že jste dočetli až sem! Děkuji, že vás zřejmě zajímá svět, ve kterém žijete a zřejmě chcete, aby tu po nás i nějaký zůstal.. děkuji 🙏💜🍀

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky