PŘIJETÍ OKOLNOSTÍ

Je důležité převzít osobní odpovědnost za všechny stránky vašeho života, což může být náročné i pro ty, co se již probudili. Lze říci, že teorii mají mnozí v malíčku, ale praxe pokulhává. Lidé nepřebírající zodpovědnost za své bytí jsou ovlivňováni manipulací, která odráží jejich vibrační úroveň. Podle těchto vibrací si přitahujeme veškeré situace kolem nás ☯️🙏💜 Tomu ovšem zmanipulování lidé uvěřit nechtějí, cítí se často bezmocně, stěžují si a život jim stále dokola promítá další a další podmínky pro další stěžování si a pocit této bezmoci.. tak dlouho, dokud tuto zodpovědnost nepřijmou a nezačnou vědomě žít.. ☯️

PS: Vnější realitu nezměníte tím, že uspořádáte vnější svět jinak.. skutečná změna přichází se změnou vaší vibrace, přichází zevnitř 🙏💖✨

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky