Nedorozumění

Slova a předsudky jsou zdrojem veškerého nedorozumění. Kdybychom si předávali stejné pocity, budeme se chápat i bez slov, jakmile budeme tyto pocity popisovat slovy, už se snadno nedomluví ani ti, co cítí totéž O:) :D Pokud tedy někdo nesouhlasí a nezeptáte se, jak svá slova myslel, nevyslechnete jeho povídání, nesuďte předem.. Slova češtiny jsou bohatá, mají mnoho významů a abstraktních pojmů: "moje, krásné,  láska,bohatý, štěstí, ego.." někdy stačí i intonace a už je to ironie, kterou při nepovšimnutí pochopit nelze. Občas se také stává, že lidé pochopit nechtějí a je tedy zbytečné jim něco vysvětlovat :) 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky