MAJÁK

Situace nejsou dobré nebo špatné, jsou neutrální - my jsme hodnotící.. Každý hodnotí jinak - změň hodnocení a změníš svět ☯️🙏🍀 Přestaň hodnotit a přijímej situace - dobré a špatné se rozplyne.. je zcela na tobě, jak svět budeš brát, tím pádem máš naprostou zodpovědnost za vše kolem - za své chápání.. pozorující a nehodnotící si to uvědomují a vědí, že to kam a jak přidávají pozornost, tak tím se vše mění a přitahuje podle této věnované energie, podle stavu vibrace ✨ Někteří vidí svět černě, někteří bíle a někteří si přitahují vše tak, jak je třeba - vědomě a intuitivně - pro vyšší cíle, než je jen jejich ego a chtění ☯️🙏 Nemůžeme změnit to, jak lidé reagují, ale to, jak reagujeme my a to má zase dopad na to, jak lidé reagují.. vše je propojené ☯️🙏

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky