LPĚNÍ

Živote, tys místo plné překvapení
místo plné změn, nálezů a ztrát
přitom na každém jest živoření
a na tom, co vše se může stát

Neodvažuji se znát život, to on mě zná
nechci mu tedy poroučet ani nakazovat
nepožaduji získávat více smyslných krás
důvěřuji mu jako příteli, přeji si a žádám

Také mu děkuji za vše, co mi poskytuje
přijímám vše, co díky němu poznávám
všech svých lpění se s radostí vzdávám
odvažuji se vidět smysl ve všem, co přináší

Nezáleží na tom, co chci
záleží na tom, co si myslím
kam pozornost zaměřuji
jakým pohledem se dívám

Lpění tě neudělá šťastným
neboť se stále starého držíš
jak spatřit tě s úsměvem veselým
když jsi obklopen tím vším starým?

Záleží-li ti na tom všem okolo
na tom, co je vidět pouze očima
je třeba abys byl znovu zdrcen
neboť jsi stále ten, kdo nevnímá

Šťastný kdo nic na první pohled nemá
a objevil bez chtění úsměv svého nitra
jen ten nemůže o nic přijít, neboť našel
již tedy přestal hledat a začal být šťastný

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky