KOSTELY A JEJICH VÝZNAM

Kostely a jejich význam.. o manipulaci a praktikách..

Nyní vám něco napíšu ohledně prostředí v těchto chrámech a kostelech a také jak na člověka mohou působit, pokud je k tomu vnímavý. Ať už jdete do kostela nebo chrámu, obvykle to bývají obří stavby, mají obří dveře, kde na kliku téměř ani nedosáhneme - vemte přitom v potaz lidi před námi, kteří byli nižších rozměrů.. Tyto stavby mají neuvěřitelně vysoké klenby, které nás upoutávají svými malbami - většinou související s utrpením. Celkově na obrazech v kostele někdo bojuje a umírá, zrovna tak na sochách. Samozřejmě jsou tam i krásné sochy a malby andělů nebo krásný betlémek. Mnohé je ze zlata a jak již bylo řečeno - ohromné, celé se to tyčí do výšek, které člověk dříve v životě neviděl. Dříve byli malé domy, tyto dominanty navštívit bylo něco jako ohromný zážitek, víc než jít jako dnes do kina nebo divadla - i tak se to dá pojmout, v kostelech se odehrávají mše, což je svým způsobem takové představení.. Člověk byl v té době ještě mnohem lépe manipulativní jak dnes, vůbec si neuvědomoval, jak to na něj působí.. V takové stavbě si chtě nechtě připadáte jako bezvýznamné nic, v té době ještě k  tomu absolutně chudé nic a zde vám těžký život plný práce a utrpení mohl konečně přinést něco! Nějaký smysl za vás život zde, očekávaný výstup do nebe za spořádaný život bez hříchů, za které je zde třeba se kát a kdo byl bohatší, mohl si zaplatit i odpustky.. Nyní se jen vybírají drobné, tzv na opravy a údržbu pro církev, která je stále nejbohatším a velmi vlivným "ústavem pro duševně choré" - mnohem vlivnějším, než si mnozí dokáží představit.. Dalo by se říci téměř nejvlivnějším, jenže to už bych šel za oponu, kterou lidé nebudou moci přijmout..

Tak to bychom měli úvod, přeskočili jsme války v rámci "míru a mírovému rozšíření církve" překročili jsme kacíře, čarodějnice a jejich upalování za jiný názor a také jsme přeskočili kázání na žití v chudobě, přičemž církev bohatla a bohatla a stavěla větší a větší monumenty tyčící se do nebes s ještě větší spotřebou zlata a soch či obrazů! Také jsme přeskočili prodávání odpustků a dokonce jsme vynechali pálení, bourání a likvidaci jiných staveb, které byly postaveny na místech, které se pro kostely nádherně hodily - jedná se o energetická místa.. (zboříte pyramidu, postavíte kostel) O:) Po přeskočení všeho "dobrého" co pro nás církev udělala přikročíme k tomu hlavnímu! Lidé se běžně modlí k Ježíši, což sama církev uvádí jen jako syna, přesto je tento trend rozšířen a přijat - dostáváme se k zajímavému zjištění, kdy se věřící vůbec nemodlí k bohu. Další šíleností je fakt, že bůh je předkládán jako starý děda, který si tak sedí na mráčku, kam odchází den co den tisíce lidí ze Země do nebe (jak se tam vůbec vlezou? Tam musí být ale namačkáno!) a ten pán nemá nic lepšího na práci, než buzerovat a trestat. Církev ho vybarvuje jako velice přísného - asi zatrpklý děda neměl život lehký 😇😂🙏 Předkládají nám, jak vypadá, jak se máme chovat a vše co se tam řekne - je slovo boží. Jinými slovy máme překladatele, obraz boha a přejímání, nikoli objevování ho v sobě! Církev vám poví, co se má dělat pro odčinění hříchů, kolik otčenášů a příspěvků hřích stojí.. Řekne vám vše, co je třeba vědět - copak nevidíte, jak výhodná je tato role prostředníka a její výklad poslušných oveček?! Přejdeme raději k manipulaci v samotném kostele..

Již na začátku jsem naznačil, jak bezvýznamný si člověk připadá v kostele, jak malý.. Už tato hra s dominancí, kterou sledujeme z perspektivy mravence, nám přece musí dát pocítit, že jde o něco velkého! Že jde o něco opravdového, když tam chodí tolik lidí.. mistrovské dílo manipulace už jen při vstupu a teď se dostanete do lavic.. Malých lavic bez místa v tak obrovském prostoru, ty jsou pro vás.. pro bezvýznamné! Dokonce i ve škole budou větší a pohodlnější. Ve škole se smíte i přihlásit, tady můžete jen zpívat předem schválené písně o tom, jak je bůh veliký a vy malí.. Jak se obětoval a jak mu dlužíme.. Ještě zde můžeme poslouchat kázání o stejném tématu a pak souhlasně dodat "amen!" Občas po nás chtějí dokonce pokleknout jako důkaz naprosté odevzdanosti a pokory k něčemu, co si sami vymysleli, upravili, zbohatli na tom a dokázali manipulovat s lidmi i bez jejich uvědomění - což je nejlepší a nezákeřnější způsob manipulace, kdy si masy lidí vůbec neuvědomují, že je s nimi manipulováno a naopak si myslí, že dělají něco prospěšného. Dává jim to naději na něco lepšího, než co žijí.. Popovídáme si teď o pozicích v lavicích nebo když lidé musí stát ještě dál..

Víte, ona je to čest být i v té lavici, protože jinak musíte stát a když je třeba klečet, budete klečet na zemi.. Zato kazatel si vleze po schůdkách ještě nad nás, aby byl lépe slyšet. Kazatel má pozici vyvýšenou a jeho paže jsou běžně roztahovány, přičemž vy klečíte a kolikrát ani nevidíte, jen posloucháte. Je to stísněná pozice, bere sebevědomí - více si můžete zjistit v knihách o řeči těla nebo u výzkumu chování primátů, kdy se alfa samci roztahují a ukazují svou dominanci a beta samci se krčí v pozadí. Kdo má něco proti těmto zvykům, má něco proti bohu - úžasná logika, ta se hodí.. Další manipulace hraje v roli světla.. Na kazatele jde vždy světlo, bývá osvětlen, přičemž poslouchající klečící lidé jsou při své méněcennosti ve tmě. Podobně je to se zvukem a s energiemi. Víte kostel je stavěn tak, aby se zvuk - (což je zároveň i energie) šířil co nejlépe z místa, kde stojí kazatel. Line se prostorem i klenby jsou zahnuté tak, aby se jeho hlas linul a váš nikoliv. V dalších knihách, které řeší již energie se dočtete a sami pocítíte, že v stísněných pozicích vám energie utíká, zatímco v otevřených ji cítíme více a vzhledem k energii zvuku hádejte, komu darujete energii 🙏 To má za následek zvláštní stav, každý člověk něco vnímá, ale nerozumí tomu a neumí to popsat, pro mnohé je to právě ta nadpřirozená součást míst, jako jsou kostely a jako je mše. O to lépe kazatel věří sám sobě a o to míň lidé hledají v sobě a poslouchají. Bavili jsme se o zvuku, bavne se teď o tichu..

Pokud se nemluví, je v kostele hrobový klid. Není-li mše, je to naprosto poklidné místo, kde lidé hledají útočiště.. Cítí se dobře, ale ne kvůli místu jako takovému, ale spíše tichu a pocitu, že je zde něco velkého, svatého a ani je nenapadne uvažovat, jestli nejsou součástí manipulace, lži, zotročování a pocitu méněcennosti. Snaží se v tichu mluvit s bohem, v místě, které je schválně uděláno tak, aby se tam těžko mluvilo s bohem. O energiích jsme si popovídali, energie jsou zde cítit za vše, co církev dělala i dělá. V úvodu už bylo zmíněno utrpení, které nese v podobě obrazů a soch. Já osobně nemohu v kostele vůbec být, nikdo mě tam nedostane, je to jako kdyby mě mučili. Zajímavé je, že kolem kostela vnímám silné a krásné energie - vzpomeňte na zmínku o využití energetického místa, strhnutí stavby a postavení kostela.. To celé nejen že naprosto obrací a ničí původní energii, ale navíc ji využívají ve svůj prospěch na něco naprosto odlišného. Chodím tedy rád kolem kostelů, ale již ne dovnitř.. Dřív by mě mučili a nakonec jistě upálili, jak příhodný způsob zničení opozice, kdy se dá předat pochybnost a otevřít lidem oči, pocítit jak to je na základě sebepoznání a práce na sobě samém, což nabízím jak v příspěvcích, tak i osobně.. Odbočíme ke kříži, příhodnému znaků církve..

Teď se prosím zamyslete, co ve vás pohled na kříž vyvolává? Zkuste to bez předsudků a přestaňte na chvíli číst, je to důležité! ... Slýchávám odpovědi jako - utrpení, nespravedlnost, odpor nebo i zlost - protože na něm umřel Ježíš (dodávají někteří). Jsme tedy zase tam, kde jsme začali, tedy u utrpení a bolesti. Pokud ovšem někoho oslavujeme po smrti, vezmeme si jako symbol to, co jej zabilo? To je jako kdyby měli následovníci někoho, kdo byl upálen oheň, toho kdo byl zastřelen pistol a toho kdo byl ukřižován.. však víte 🙏😂 Zkuste si kříž otočit, víte co dostanete? Meč.. ne.. není to náhoda.. Vidíte konečně tu šílenou komedii, které jsme tu tak dlouho součástí!? Je to parodie na tragikomedii, kdy se tu modlíme k bohu a prosíme ho za odpuštění s křížem v ruce 😂🙏🙈 Ještě si ho všude dáváme, tento symbol utrpení a výsměchu se stal ikonou pro věřící, nosí ho u sebe, modlí se s ním. Už jsme si říkali, jaký to má vliv - zahoďte ho a půjde to lépe 😇🍀 Visí -li vám na krku, blokuje vaše srdce - neboli vaši srdeční čakru. Nemáte-li otevřené srdce, jste chodící bytosti bez cítění a možnosti probuzení, srdce je základ všeho.. Vážně si myslíte, že bůh - údajně tedy milující bytost - chce vidět škemrající lidi, kteří prosí tolik let o odpuštění a chce vidět jejich bolest a lítost? Nebo to jak místo činů jen vezme křížek a začnou se modlit za změnu, místo abyste ji udělali? To jste si spletli entitu, tohle chce tak leda satan! Završíme to opět křížem, to je totiž završením všech kostelů církve - zakončení, dál nikam energie nevede, končí to utrpením nahoře, znesvěcením energetického místa, které vás mohlo energeticky posílit a kde jste doopravdy mohli lépe pocítit energie, které například já a mnoho dalších z nás vnímá. Jsme tu, abychom otvírali oči, abychom upozorňovali, jak velká hra se tu už dlouhou dobu hraje a abychom s ní něco společného mohli udělat tím, že nebudete hledat v druhých, ale sami u sebe! Nepotřebujete slyšet, jak bůh vypadá a jaký je a co máte dělat, on vám to řekne a nechá vás to pocítit sám 🙏💖🍀 Je to veselá láskyplná energie všude kolem nás i v nás, tvoří vše co vidíte. Zapomeňte na dědka na obláčku a začněte žít teď a tady a ne v nebi, které je jen příběh k ovládání masy lidí.. Chcete-li nebe, vytvořme jej zde za tohoto života, je to na jednotlivcích, ne na davu, jak se tvrdí.. Začne-li každý u sebe, začnou se dít zázraky, budete-li čekat na ostatní, nikdy se nedočkáte! Je to jako kdyby jste se sami na ten kříž, který to celé završuje - pověsili..

PS: Prohlédněte papeži do očí.. jak se u toho cítíte? 😇

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky