Čas

Tiká stále, posouvá se a nevrátí se,
každá vteřinka je nenávratně pryč.
Nezajímá ho, jestli k cíli máme míli,
či pracujeme nebo chytáme svůj míč.

Nezastaví se a přesto je spravedlivý,
plyne stále stejnou rychlostí.
Není proti nám nijak zaujatý,
je jen na nás, jestli ho promarníme
nebo bude jeho rozvržení naší předností.

Každý den má jen 24 h, ovšem ani nejbohatší nemají ani o jednu déle. 
Je to 1440 minut, dostane je za den každý z nás, ani ti nejchudší nemají o minutu méně.
Ať děláme, co děláme, nezajímá se o nás, on si prostě stále plyne. Není ovšem nevyčerpatelný, nelze si ho za den koupit míň a ani víc a přesto je pomíjivý, nakonec nám žádný nezůstane! Je to čas, to největší bohatství, které tu máme a přesto ho lze věnovat. Čas věnovaný druhým je to nejvíc, co vůbec můžeme někomu darovat! Je důležité si času vážit a za každý další děkovat..

Ovšem to je lidsky chápaný čas.. čas spjatý s naším životem a s touto Zemí, co tím chci říct? O:) Že ve své podstatě čas neexistuje.. to my jsme si nastavili, jak ho budeme měřit a evidovat a vštípili jsme si, že hodina je vždy hodina a také že po našem životě končí! Ovšem to vše dokážu teď lehce vyvrátit, protože na jiné planetě je vše jinak, planeta se točí jinak a tím pádem měření našeho času by ztrácelo smysl.. bylo by třeba vymyslet jiné měření, kterému bychom říkali čas, ovšem to není čas.. to je jen naše vymyšlené měření, čas jako takový to nedefinuje vůbec. Když se lidí zeptám, co je to čas, nedostanu uspokojivou odpověď, vlastně to neví, přesto to ze začátku považují jako hloupou otázku, na kterou zná odpověď každý. Není snadné zjistit, že ve skutečnosti na to odpověď neznáme, čas jak ho měříme je jen náš výmysl. Když přeskočíme k frázi hodina je hodina -> jistě, ale copak to pocitově sedí? Když se bavíte, utíká Vám to mnohem rychleji, určitě to znáte a když Vás něco nudí, čas se najednou vleče, také se to tak říká! To co tedy vnímáme sice trvá hodinu, ale jednou je ta hodina za dvě nebo také za pět a jindy za půl nebo také za pět minut a stále je to přitom hodina :D Pocitově to tedy nesedí.. A co když spíme? 
A co naše představa, že čas po naší smrti končí? Je to hloupost z mnoha aspektů.. 1) Čas plyne dál i bez nás, ať už ten co lidé neumí definovat nebo ten měřený a za 2) Čas který končí nám je spekulativní z mnoha ohledů.. věříte na posmrtný život? Na nebe, peklo nebo jemnohmotný svět nebo na reinkarnaci? :) Co když se vzápětí zase narodíte? O:) 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky