Bůh je láskou 

Bůh nemá lidskou podobu, nemá žádný tvar, není to člověk jako ty a já! Je to Duch, nekonečné Bytí, které prostupuje vše. Je to tvůrčí inteligence, čistá láska.. Je třeba ho následovat a důvěřovat mu, protože člověk se mýlí. Člověk nemůže pochopit, jak funguje svět, jak funguje vše kolem a uchopí to zmateně a ztratí se.. tak jako naprostá většina lidí tady, kteří slepě něco nebo někoho následují.. nemluvím o konkrétním náboženství, o jménu, o fyzičnu.. mluví o jemné energii, která je cítit a lze vnímat jinak než očima a logikou. Je i v nás, ale lidé se bojí hledat uvnitř sebe a tak hledají ve vnějším světě a pomocí svých dedukcí - pak se stává, že mají svou pravdu a ta se bije s dalšími lidmi, kteří mají také svou pravdu.. Lidé se tu přou, místo aby se tolerovali a inspirovali vzájemně, opravdu hledali.. lidé jsou líní a ukazují na druhé, kteří jim v životě to a to zavinili a nepodívají se do zrcadla.. vždy jsme strůjci svého štěstí a života, proto je nutné věřit v sebe, hledat v sobě, pracovat na sobě a nehledat příčiny ve vnějším světě, jsou v nás.. A právě ta energie kterou můžeme nazvat Bůh nás vede, je to takový hlas intuice uvnitř nás a ten se nikdy nemýlí! ☘️🙏💖

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky