ŽIVOT - ZRCADLO V NÁS SAMÝCH

Život - zrcadlo nás samých 💙

Nejspíš jste to už někde zaslechli, že je zrcadlo vašeho chování to, jak na vás lidé reagují. Nebo že v každém vidíte sami sebe. Často vidím na diskusích různých duchovních skupin - nastavuji ti tvé zrcadlo, už ti nehodlám dělat zrcadlo - míním se u toho tak trošku potrhat smíchy! 😄🙈Je to další krásný milník, jež poukazuje na vymlouvání, boj a touhu být lepší, někoho utnout, aniž by si vůbec byli dotyční vědomi hloubky tohoto zrcadlení!

Spatřuji zrcadlo naprosto v každém, také v každé situaci a uvědomuji si, že zrovna tak jsem i já zrcadlem pro druhé. Mnozí to nepochopí a odsoudí předem, říkají příklady typu: "když vidím opilce nadávat, neznamená to přece, že jsem opilec a nadávám, tudíž zde zrcadlo neplatí" - No supr, takže zrcadlo platí jen, když se nám to hodí? 😄🙈 Co když je zdrcadlem i naše uvědomění, jak vlastně nechceme dopadnout? Možnosti toho, jak se zachováme, když jej vidíme. Zobrazí se nám třeba i předpoklad jeho chování na různé naše aspekty. Takže za mou maličkost nee.. platí stále, jen mnozí se na to koukají hodně povrchově, nikdo neříkal, že se v zrcadle odráží to samé. Jsme totiž lidé, každý máme trošku jinou esenci a také zde máme různé předsudky a role. Zrcadlem násilného opilce, může být něžná a hodná žena, jež si sama sebe neváží, neboť se snaží i za druhé a marně čeká, až se její muž změní a ocení ji. Ten ji místo toho začne po čase bít, neboť hraje roli agresora a ona roli oběti. Dalším zrcadlem může být další opilec, kdy se ti dva opilci porvou - tohle základní zrcadlo vidí téměř každý, ještě se říkává - stejné přitahuje stejné, vrána k vráně sedá (zákon přitažlivosti mají tedy lidé v podvědomí) 🍀 Dalším příkladem může být třeba procházející žena, jež přejde na opačný chodník a povýšeně se dívá jinam a nereaguje, opilec si toho všimne, zapíská na ni a zakřičí: "Jak se nese panička" ... "Tato panička" si jen tak nepřipustí, že by to bylo nějaké zrcadlo, nicméně vysílala v myšlenkách "ať si mě to individuum nevšimne, ať na mě nemluví" - vesmír nedává ovšem to, co chcete, ale to, na co myslíte.. navíc lidé podvědomě na tyto signály reagují, ať už si to uvědomují a nebo ne, proto si "panička" doslova přitáhla pozornost opilce, jež měl potřebu dát jí najevo, že je sice hezká, ale že se z ní "neposere" ... Vesmír vyslyšel prosby a panička najednou potkává "vysněného nápadníka" - proto pozor, co si "přejete" - na co myslíte.. 🙈😄

Jakékoliv chování, jakákoliv myšlenka, cokoliv co vidíš a slyšíš je tvým zrcadlem, celý život je tvým zrcadlem! Je to esence reagující na naprosto každý tvůj způsob vnímání, neboť ty vnímáš a tvoříš, jak svět vidíš a jak reaguješ a tím utváříš, jak tě vidí zase svět a jak reaguje na tebe. Zrcadlu se tedy nikdy nevyhneme, jsme jím, ať se nám to líbí a nebo ne.. jsme životem, jeho esencí a jeho součástí! Zrcadlo dovoluje vidět, co si tvoříme, chápat to a změnit to, co se nám děje. Dovoluje nám přijmout plnou zodpovědnost za náš život a nebýt jen loutkou v roli života na předem připravené scény, kde nemáte na výběr, jak se zachováte. Když tedy vidím ty rádoby duchovně vyspělé chytráky, jak předhazují "moudra" o zrcadlech pro své "ubití" druhých, chce se mi smát nad tou komickou situací 😃🙈 Místo aby je to povznášelo, použijí jen určité části k další destrukci, aniž by viděli celou funkci zrcadla včetně toho, že i ta jejich povýšenost se jim neustále odráží a nutí je to pak hrát tuto roli, kde se stále o něčem s něčím přou.. Vážně vám to přijde duchovně vyzrálé? Nemá snad každý svou cestu a právo jít a poznávat po svém? Mít jiné úhly pohledu a jiné názory? Mnoho lidí má jen ten svůj a jiné nevidí a pochopitelně také nevidí celý smysl zrcadla a jednotlivých zrcadlení nás všech i jako kolektivu ☯️

Mluvím tedy čistě za sebe, protože je mi jasné, že ne každý se mnou bude souhlasit. Uvědomuji si, že je to naprosto v pořádku i nechtít vidět více částí a úhlů pohledu a že nemá smysl tedy někoho přesvědčovat. Nepíšu to, abych se teď s někým hádal a předem se omlouvám, jestli někoho budu ignorovat nebo se mu zasměji, nebo do něj dloubnu a nebo mu dám třeba ironicky za pravdu a udělám si srandu třeba i sám ze sebe (já totiž opravdu předem netuším, jak se zachovám, jaká možnost mi bude připadat nejatraktivnější).. Mou snahou je však mít co nejvíc možností otevřených, pro mě je vědomá práce o tom, nenastavovat stále stejná zrcadla, ale mít na výběr. Mnoho lidí na výběr nemá a jak se jich něco dotkne, bývají agresivní nebo ublížení, chtějí se dohadovat a nebo raději mlčí a utíkají. Snaží se pochopit a nebo jsou sebestřední a nepříjemní. Třeba jen řeknou, ok.. máš to tak a s jakýmsi pochopením to nechávají být, nebo to řeknou a je to přetvářka a šíleně je to žere.. Tolik možností, napadl mě opravdu jen zlomek všeho možného, téměř nic jsem nevytvořil, ale vím, že mám na výběr a že vám mohu připadat všelijak, vemte prosím ale v potaz, že to je zase vaše zrcadlo a otázkou je, proč mě tak vidíte a čím jste si to způsobili. Neříkám, že nemohu mít někdy špatný den a že není mým zrcadlem a mou vizitkou podrážděnost lidí kolem mě, ono to ale bývá opačně a ti podráždění často již podráždění byli a vidí chyby na všech okolo, důležité je, jestli to na mě má a nebo nemá vliv, jestli mám na výběr, jak se zachovám a nebo budu jen další loutkou, jež se nechá ovládnout emocemi s reakcí zatemněného mozku a ublíženého ega 🍀

To jsou pro mě tajemství zrcadla! A stejně jsem nešel do hloubky, nicméně jsem naznačil, že když jste hnusní a druzí jsou pak také hnusní - jedná se o nejprimitivnější základní odraz zrcadla. Kdo vidí jen tohle, nevidí skoro nic. V hloubce sebe samých máme totiž všichni stejnou esenci, v té nejhlubší esenci mimo tu zde porovnávanou individualitu jsme totiž všichni jedno a totéž ✨ Dalo by se tedy říci, že když nadáváme druhým, nadáváme sobě, když si jich nevážíme, nevážíme si sami sebe a tak dále.. ☯️ Když někoho obdarujeme úsměvem, obdarujeme sebe. Pokud to pochopíme, přestaneme si ubližovat a budeme si dopřávat ty nejkrásnější zrcadla života, jakých jsme jen schopni. Ráj na zemi již za života můžeme díky těmto uvědoměním tvořit již teď 🙏💖✨ Takže pozor, až vám někdo bude povídat o zrcadlech, protože to je zase jeho zrcadlem, včetně toho jaké volí slova, jaká z toho jde energie a jaký je vlastně záměr jeho sdělení.. a to už nechám na vás 💜🍀

Úžasný příspěvek k tématu ze 4 dohod, kdyby ještě někdo chtěl: 

Díval se na své ruce , cítil své tělo a najednou zaslechl vlastní hlas, jak říká: ,,Jsem stvořen ze světla, jsem stvořen z hvězd." Znovu pohlédl na oblohu a uvědomil si, že hvězdy světlo nevydávají, ale že jsou z něj samy stvořeny. ,,Vše vzniká ze světla, "řekl." Skutečné my je čistá láska, čisté světlo, "řekl." Toto poznání změnilo jeho život. Jakmile jednou poznal, kým skutečně je, pozoroval jiné lidi a ostatní přírodu a byl udiven tím, co viděl. Ve Všem viděl sám sebe - v každém člověku, v každém zvířeti, v zemi. V těchto několika okamžicích pochopil vše. Byl velmi rozrušen a srdce měl naplněné mírem. Nemohl se ani dočkat, aby svému lidu řekl, co objevil. Ale neexistovala slova, jak by jim to mohl vysvětlit. Pokoušel se to sdělit jiným, ale nerozuměli mu. Viděli však, že se změnil a že z jeho očí a hlasu vyzařuje cosi krásného. Povšimli si, že již dlouho o nikom a o ničem nevyslovuje žádné soudy. Už nebyl jako ostatní. Každého dokázal pochopit, ale nikdo nerozuměl jemu. Věřili, že je vtělením Boha, ale on se vždy, když to slyšel, usmál a říkal: ,,Je to pravda. Jsem Bůh. Ale Bohem jste i vy. Jsme stejní, vy i já. Jsme obrazy světla." Ale lidé mu stále nerozuměli. Objevil, že je zrcadlem ostatních lidí, zrcadlem, ve kterém mohl spatřit sebe. ,,Každý je zrcadlem," řekl. Viděl sama sebe v každém, ale nikdo neviděl jako sama sebe jeho. Poznal, že každý sní, ale bez vědomí, bez poznání toho, čím skutečně je. Nedokázali ho vidět jako sebe samé, protože mezi zrcadly byla zeď mlhy nebo kouře. A tato zeď byla vytvořena z výkladů obrazů světa - ze Snu lidí.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky