STÁT NOHAMA NA ZEMI A DOTÝKAT SE HVĚZD!

Stát nohama pevně na zemi a přitom dotýkat se hvězd ✨✨✨✨✨

I když chaos vládne zde na Zemi, vzniká mnoho cest, avšak cíl jeho je jasný, vaše kroky svést. Chce to stát nohama pevně na zemi a přitom dotýkat se hvězd, naslouchat těm hvězdám a nechat se vést.

Ten kdo vaše kroky vede, ten se stává vaší součástí,
chaos a vládci temnoty, se vám snaží život proplésti.
Také strach a bolest nebo zmatek a boj, ale právě ty hvězdy,
navedou vás směrem, na ten vnitřní hvězdný zdroj.

Tam kde klid a mír v lásce a svobodě, ukáží vám bohatství vás samých. Místo, kde oprostí se vaše duše od tužeb zhmotněných, od slávy a chtění, od vlastnění a lpění. Zbaví vás utrpení, od hledání štěstí tam, kde není..

Vstaň a pohleď k výšinám, tvoř, věř a dokaž.
Ničeho se neboj, hodnoty svého nitra ukaž.
Tam kde nemožné se možným stává, nesnesitelné se zvládá, tam kde dřív smysl byl, tam se strádá a to co bylo hloupé, nám nyní opět smysl dává!

Budete jako děti oblečeni do roucha naděje, jako život protkaný s vaší pozorností s každým tady a teď. Vše je zde tak poutavé, tam nikdy neděje se nic, zde chce každý v přítomnosti vidět ještě víc. Jste zde součást toho všeho, co vidíte všude kolem.

Je to jako droga závisláků, která život nebere ale dává, droga života se nejí, nešňupe, nepíchá a ani se nijak nepřipravuje a nemíchá. A vlastně je tu pořád a vždy tu byla, můžete poprosit, aby se Vám také odhalila a životem Vám prostoupila.

Nelze se jí předávkovat a navíc je blahodárná, oprostí od vše starostí, nezdarů a ztrát. Lidé v ní opojeni chtějí se bavit a smát. Chtěli by ji všem kolem dát, ale pro okolí stávají se blázny. Blázny ve světě, kde utrpení stává se normální, kde soudy a nepochopení jsou zcela v pořádku. Kde lidé nemají žádnou morálku, kde vyšším hodnotám se dává spát.

Kdo tedy se zde bláznem stává? Ale opovažte se to bláznům říct, v upřímnosti vidí faleš v úsměvu vidí masku, v pochvale schovanou facku. Vidí totiž sami sebe jako odraz na večerní hladině, kde tma rozprostírá se vlnitými pohyby ve všem kolem, tam kde se často satan stává bohem.

Kdo je blázen? Jak bláhové být šťastný ve světě sebevražd a vražd, kde stále trpí lidé, zvířata i příroda. Kde je celá planeta zamořená jedy, a kde přebíráte vhledy, že je vše v pořádku, když váš svět hoří v plamenech. Máte pravdu.. jsme blázni, když jsme si sem vybrali zcela dobrovolně přijít a ukázat vám i jiné hodnoty. Ve světě, kde se jiné hodnoty nenosí, ve světě kde se jen čekalo, až se vše udusí.. máte pravdu, ve vašem světě se tyto hodnoty nenosí..

A tak jsme tady a i další z nás, ukazujíc vám krásy krás a vůbec nás nezajímá, když blázni všude kolem sebe blázny vidí. To je váš svět nebo lépe vaše realita, kde vládne světu tahle politika a další nesmysly, které skončí. To co jste si přivlastnili vaše není a nikdy nebylo. Tahle planeta není "Vaše Země" - jak se rádi vychloubáte.. byla tu již před vámi..

Prodáváte si zde pozemky, ostrovy.. tvrdíte, že jste nad zvířaty a přírodou.. Ale jak můžete prodávat něco, co vám nikdy nepatřilo? Tady jde o to, aby se vám na poslední chvíli rozsvítilo! Není to vaše a nikdy vám to nepatřilo, jste návštěvníci, hosté a váš pobyt se každou chvílí chýlí ke konci..

Jak můžete se stavět nad zvířata, která jsou mnohdy mnohem vývojově dál, než vaše duše? Stavět se do role nad Zem, kde vládnou pistole a dříve kuše? Rozdávat bolest všem kolem a hrát si, že mluvíte s bohem? Dokonce na něj svalovat, že to dopustil. Ani jste jej nezahlédli, proste, aby odpustil.. to není jeho práce, je to práce lidí! Ale on odpustil, avšak přesto vše vidí. Odpustil, přestože jste se neprosili, velké pochopení má..

Všem světelným bytostem je do pláče, když to vidí.. do soucitného pláče, případně do soucitné slzy, protože řešení přijde brzy. Raději zkuste stát pevně na Zemi a vnímat, co vše se děje kolem, rozmlouvat vnitřně se svým bohem. Stát pevně na Zemi a dotýkat se hvězd, pak již nebudete své nohy nutit vést.. vše pléct.. ničit.. otáčet.. Ve světě, kde úděsné normálním se stalo.. Život jako takový vůbec nezajímá, co vaše vědomí za normální uznalo, život zná ty hodnoty a spravedlivě dává poznat všem, možnost, aby se poznalo, mnozí však nechtějí slyšet, nechtějí vidět a tak se tato Země obklopila hluchými a slepými.. Ale staré zaniká a nové se zrodí, tak už to přece chodí.. ☯️🙈🙏

Ještě mi to nedá.. prodávat co vaše není za papírky, které také nejsou vaše.. papírky, které jste získali opět díky stromům.. vysmíváte se tím sami sobě i svým bohům.. svým hodnotám a vám samým, jen to nevidíte a mnozí již ani nemůžete vidět, tolik jste se ztotožnili se svým vlastním egem.. budiž vám život "lehký" když celý život jste se s tím ztotožněním "vlekly" ... Život jako takový vaše papírky nezajímá, stačí chvíle a papírky budou pryč, včetně vás samých a nebudete mít možná ani možnost, schovat svůj obličej v dlaních.. tak rychlé to může být 🙈☯️☘️

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky