SOUDY SOUDÍME SEBE SAMOTNÉ

Dnes mou maličkost navštívil další příspěvek ze světa probuzení a transformace ☯️🙏 Je tvořen s láskou pro ty, co jim cesta ostatních není lhostejná. Je dobře, že vám nejsou lidé kolem lhostejní a přesto je třeba nechat je jít, v tom je to kouzlo, založené na přijímání všeho s otevřeným srdcem.

Nesuďte tedy ty lidi kolem sebe, kolem Vás, protože je to jako soudit sebe samotného.. Nejste pak o nic lepší než ti, které soudíte ☯️ Soudí totiž nevědomost a naše mysl, je to potřeba našeho ega a poukazuje na sebe, na svou potřebu ukázat "že vaše velikost je větší, než maličkost ostatních", po soudu druhých je nám dovoleno říct pravdu lidem zpříma a hezky do očí! Bude naprosto v pořádku, když ji lidé neustojí a odejdou z našeho života, co s lidmi, když mají potřebu ubližovat ostatním a neustojí, když je na to upozorníte? V růstu je přirozené a motivační si pomáhat, padat ovšem může každý sám! Ovšem lidé na pravdu většinou nejsou připraveni, nejsou k sobě upřímní - rozlobí se, když jim někdo ukáže jejich odraz v zrcadle, když mají hledat prvně v sobě, místo v ostatních kolem. Nechtějí většinou přijmout, že jsou zodpovědní za své problémy, které si sami přivolávají. Svými soudy poukazují tedy na to, že nejsou bohužel stále soudní a tak se také se soudy setkají. Obvykle pak kopou kolem sebe ještě víc.

Ego totiž nedovolí, aby utrpělo na pověsti, kterou si samo pomocí mysli vytvoří před sebou samým - je to taková hra mysli, past nás samých. Proto je třeba říkat vše s láskou a pokorou, když už to ovšem ani tak ego druhých neunáší, neznamená to, že jsme to říct neměli. To co říkáme, vypovídá o nás a našich úmyslech, ovšem to jak to druzí vezmou, to už ukazuje na jejich způsob myšlení, říká to tedy něco o nich. Je jejich volba, vydat se cestou slepoty směrem k propasti, kterou si sami vytvořili. Často dokud lidé nedopadnou na samé dno, tak nechtějí duševně růst! Někteří se při potopení dokonce stále snaží potápět ještě níž! Je to ovšem v pořádku, když lidé padají, je někdy třeba je nechat padat, aby mohli mít chuť odrazit se později od dna, kterého si přejí dosáhnout. Nelze bránit v jejich rozhodnutí. V tom je to kouzlo, každý má svou svobodnou vůli a je třeba ji respektovat, tomu se říká bezpodmínečná láska, kdy přijímáte a máte rádi i ty, kteří kolem sebe koupou a jdou jiným směrem, který plně respektujete 💖
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky