POROVNÁVÁNÍ X - Y

Pokud se Vás něco dotkne a přitom jste si neomylně jistí, že u vás bylo vše v pořádku, jedná se o paradox.. Vaše neomylnost Vás právě k omylu přivedla ☯️🙏 Tohle zrcadlo života se odráží pak všude kolem Vás, je to duchovní ego ve smyslu, že už jste vše pojali a ačkoliv Vás irituje chování druhých, vy jste již "hotoví" - tato iluze ovšem neumožňuje další posun, je to ruční brzda na cestě za poznáním.. Mějme prosím vždy zpětná zrcátka, jeďme vpřed podle nacítění, ale vždy se občas ohlédněme směrem zpět.. kde je zášť, tam k sobě nejsme upřímní, soudíme druhé a mnohé u nás nám uniká.. 🙏☯️🙈🍀 Člověk v lásce netrpí soudy druhých, vše přijímá a chápe jejich pohledy i rozpačitost, vše rozpouští v lásce, nikoliv v agresi a pliváním okolo sebe.. Stále více je vidět toto duchovní ego, je to velice smutné sledovat u bytostí, které se mají naopak propojovat, tolerovat a přijímat - nesoupeřit mezi sebou, to je naprosté nepochopení vycházející ze strachu, porovnávání a boje.. Vzhledem k tomu, že se to v této době stále častěji vyskytuje - píši o tomto duchovním egu. Odpusťte těmto bytostem, ještě si potřebují na mnohé přijít, dokažme jim to láskou a odpuštěním, pochopením, což tolik potřebují.. V první řadě to děláte pro sebe, dokažme to s láskou sobě - nemá smysl v sobě nosit nějakou zlobu a zášť, především nám samým to ubližuje, je to tedy opět cenná a potřebná zkouška pro všechny zúčastněné - nezoufejte tedy, vše se děje tak, jak je pro nás potřebné 🙏💜🍀


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky